Leder

Sandheden

Pravda er russisk og betyder sandheden. Pravda er også navnet på en russisk avis, som udkom første gang lovligt den 5. maj 1912, og den var frem til 1991 organet for Sovjetunionens kommunistiske centralkomite. Den udkommer stadig, men om den nu skal betragtes som Putins forlængede arm i mediehavet, skal nærværende lederskribent ikke kunne sige.

Derimod virker det som, at flere både på højre- og venstrefløj i Danmark godt kunne tænke sig en medievirkelighed, hvor de oplysninger som Danmarks befolkning skal have, godt kunne skæve lidt til Pravda-modellen. At fascisten Rasmus Paludans pubertære stormtropper nu får adgang til stemmesedlen ved det kommende valg til Folketinget, har en del været fremme at give pressen skylden for. Kunne man ikke bare lade være med at omtale ham, så ville han ikke vinde tilhængere.

Ud over at være naiv, så er den holdning også udemokratisk.

Den er naiv, fordi Internettet er kommet for at blive, og det har jo vist sig, at Paludan og hans kumpaner har mange følgere og tilhængere blandt helt unge og endda børn. Der er gang i gaden på YouTube og andre lignende medier, og det tænder ubefæstede sjæle - og burde få en del forældre til at forstå, at de nok skal være lidt tættere på deres afkom. Det er ikke en udsendelse på DR, som sætter tingene i gang, og en optræden i Deadline øger næppe tilgangen til kernetropperne i Stram Kurs.

Den er  udemokratisk, fordi ytringsfriheden er den anden side af mønten i et demokrati. Et demokrati er en organisationsform med lige og frie valg, og demokratiet kan ikke eksistere, hvis der ikke også er fri adgang til oplysning og fri debat.

Spørgsmålet er, hvad en ytring så er. Ifølge den danske ordbog, så er en ytring: “skriftlig eller mundtlig tilkendegivelse hvor der gives udtryk for en mening, en opfattelse el.lign.”. En ytring er altså først og fremmest noget med ord, men det er jo også tegninger, det kan være musik, og det kan så også være så meget andet.

Men er det en ytring, at en moralforstyrret person ønsker at kaste med eller afbrænde en hellig bog? Tja, det er det vel, men det er så helt klart også en provokation for provokationens skyld, og spørgsmålet er om vi har provokationsfrihed i Danmark. Hvis en person anmelder et event, hvor vedkommende anmelder et arrangement, hvor vedkommende vil skide på gaden i protest med forbrugersamfundet, skal det så også hegnes ind af store politistyrker, for selvfølgelig skal man da have lov til at skide på gaden.

Man kan håbe men nok ikke forvente, at den igangværende valgkamp koncentrerer sig om de emner, som er tættest på vælgernes dagligdag. Det er ikke uden grund, sundhedspolitik i en nyligt offentliggjort undersøgelse for Altinget scorer højest, det sker foran både social- og udlændingepolitik, som ligger på en delt 2. og 3. plads. På 4. pladsen ligger kriminalitets- og retspolitik og på 5. pladsen miljø- og klimapolitik.

Så kan man ellers lade Dansk Folkeparti, Nye Borgerlige og Stram Kurs slås om, hvem der kan komme med de flest vilde forslag. Meningsmålingerne tyder på, at interessen for dette blandt vælgerne er stærkt reduceret i forhold til folketingsvalget i 2015.

God valgkamp! 

Mogens Havnsøe Petersen

 

______________________________________________________________________________________

Artikler i dette nummer:

Spin om nedslidte

Mediekrigen om nedslidte og tidligere tilbagetrækning er med regeringens aftale med DF og Radikale brudt ud i lys lue. Spindoktorerne har kronede dage.


Hvorfor slog venstrefløjen
i Latinamerika ikke til

Latinamerika fylder ikke meget i den udenrigspolitiske dækning i Danmark. Det råder Ny Politik bod på med denne artikel


Flere mellemledere - flere regler - 38 år som socialrådgiver

Med erfaringer fra både kommuner, kriminalforsorg og arbejde med både misbrug, beskæftigelse, voksenområdet og meget mere, fortælles virkeligheden set fra en socialrådgivers synsvinkel

Falske fjendebilleder i kulturpolitikken

De store statslige kulturinstitutioner står ikke modsætningsforhold til bredden og det folkelige. De er hinandens forudsætning, og folkebibliotekerne er ikke tømt for mennesker men har tværtimod stigende besøgstal

Som at sømme budding op på en væg

Radikale er troløse - og det har de stort set altid været. Svend Auken skabte et ordbillede, som på mange måder karakteriserer partiet


______________________________________________________________________________

Læs artikler bragt i tidligere nr. af Ny Politik

 


Ny Politik


Ny Politik er et netmedie der bygger på det socialdemokratiske idegrundlag. Ny Politiks artikler og illustrationer er fra personer som engagerer sig i den politiske debat. Konceptet bygger på at bidragsyderne ikke modtager betaling, ligesom Ny Politiks beskedne redaktion heller ikke modtager vederlag.

Udgivere og redaktion:
Søren Wulff Thomassen og Mogens Havnsøe Petersen (ansvh.)
Kontakt og indlæg: mail@ny-politik.dk
Adresse: Stakkesund 1, 3. tv. 2100 København Ø
Web: www.ny-politik.dk

Alle indlæg og artikler er navngivne og udtryk for skribentens egen holdning og mening. Med mindre andet er angivet kan artikler og indlæg i Ny Politik frit anvendes og citeres når blot skribenten og Ny Politik bliver angivet som kilde. 

Artikler der ønskes bragt i Ny Politik kan sendes til mail@ny-politik.dk


Ny Politik

Udkommer i månederne januar, februar, marts, april, maj, juni, september, oktober, november og december. Deadline er som regel den 1. mandag i udgivelsesmåneden. Redaktionen forbeholder sig ret til at bestemme i hvilket nr. fremsendte artikler bringes.

Udgivelsen af Ny Politik sikres gennem økonomiske bidrag fra enkeltpersoner, organisationer og virksomheder. Bidrag kan indbetales på bankkonto 5322-0510649 mrk. "Ny Politik".

Vil du orienteres når Ny Politik udkommer, kan du sende dit navn og mailadresse til: orientering@ny-politik.dk

Du kan se Ny Politiks privatlivspolitik via dette link: privatlivspolitik.