Leder

Fascisme på stemmesedlen

De færreste havde vel troet, at der på noget tidspunkt igen skulle komme et rent fascistisk parti på stemmesedlen i Danmark, men det er med opstillingen af Stram Kurs en realitet. Voldshandlingerne i midten af april på Nørrebro, som fortsatte lang tid efter partilederen var fjernet fra området, satte for alvor skub i indsamlingen af underskrifter, så partiet kunne blive opstillingsberettiget.

I skrivende stund vides det ikke, om partiet også får stemmer nok til at komme i Folketinget, men uanset om det sker eller ej, så må alene det, at et så ekstremt parti bliver opstillingsberettiget være en alvorlig påmindelse om, at der er kræfter også på højrefløjen, der vil demokratiet det ondt.

Demokratiet har den iboende svaghed, at det i grelle tilfælde kan understøtte udemokratiske kræfter. Den anden side af demokratiets mønt er ytringsfriheden, og den skal have vide rammer for at være reel, og den kan så også bruges til angreb på selv samme demokrati.

Man kan slå opkomsten af Stram Kurs hen som en gal mands værk, og noget kunne selvfølgelig pege i den retning, når både søster og bror til partilederen går ud og offentligt advarer mod at stemme på partiet, og når flere af de oplysninger, som er kommet frem om samme partileder peger i retning af, at det vil være mere meningsfuldt at tale om hans diagnose frem for hans politik.

Det ændrer imidlertid ikke på, at flere tusinde danskere er villige til at give plads til direkte diskriminering af en hel befolkningsgruppe og en bestemt religion, og at de er parate til at bruge midler, som vil stride mod både grundlov, konventioner og enhver form for moral.

Derfor er det vigtigt at interessere sig for, hvilken grobund fascismen kommer fra både historisk og aktuelt, og derfor ville denne udgivelse af Ny Politik alene handle om det.

Mogens Havnsøe Petersen

 

______________________________________________________________________________________

Artikler i dette nummer:

Fascistisk odyssé

Fascismen opstod i Italien omkring 1920 og bredte sig i løbet af 30’erne til resten af Europa. Fascismens politiske og ideologiske mål er at opbygge en stærk stat hvor individets interesser er underordnet staten. Metoderne er forvrængede komiske, ekstremt voldelige og vulgært seksuelle


Hvad er fascisme?

Fascisme bliver i vore dage brugt i flæng om diverse totalitære ideologier. I sin grundform har den hjemme i Italien, men den har rødder i nogle af de store idemæssige strømninger flere år tilbage i tiden


Strammere end stram

Nye Borgerlige har på papiret budt Stram Kurs velkommen, men er nok lidt ærgerlige over, at de længere har pladsen til højre for Dansk Folkeparti for sig selv


Stram kurs light

Dansk Folkeparti har haft lidt svært ved at finde en grimasse der kan passe i forhold til Stram Kurs


______________________________________________________________________________

Læs artikler bragt i tidligere nr. af Ny Politik

 


Ny Politik


Ny Politik er et netmedie der bygger på det socialdemokratiske idegrundlag. Ny Politiks artikler og illustrationer er fra personer som engagerer sig i den politiske debat. Konceptet bygger på at bidragsyderne ikke modtager betaling, ligesom Ny Politiks beskedne redaktion heller ikke modtager vederlag.

Udgivere og redaktion:
Søren Wulff Thomassen og Mogens Havnsøe Petersen (ansvh.)
Kontakt og indlæg: mail@ny-politik.dk
Adresse: Stakkesund 1, 3. tv. 2100 København Ø
Web: www.ny-politik.dk

Alle indlæg og artikler er navngivne og udtryk for skribentens egen holdning og mening. Med mindre andet er angivet kan artikler og indlæg i Ny Politik frit anvendes og citeres når blot skribenten og Ny Politik bliver angivet som kilde. 

Artikler der ønskes bragt i Ny Politik kan sendes til mail@ny-politik.dk


Ny Politik

Udkommer i månederne januar, februar, marts, april, maj, juni, september, oktober, november og december. Deadline er som regel den 1. mandag i udgivelsesmåneden. Redaktionen forbeholder sig ret til at bestemme i hvilket nr. fremsendte artikler bringes.

Udgivelsen af Ny Politik sikres gennem økonomiske bidrag fra enkeltpersoner, organisationer og virksomheder. Bidrag kan indbetales på bankkonto 5322-0510649 mrk. "Ny Politik".

Vil du orienteres når Ny Politik udkommer, kan du sende dit navn og mailadresse til: orientering@ny-politik.dk

Du kan se Ny Politiks privatlivspolitik via dette link: privatlivspolitik.