Nr. 2 - 2018


Bevæbning af befolkningen

Regeringen vil åbne for, at befolkningen kan købe peberspray, i visse tilfælde bære dette våben i det offentlige rum og altid være i besiddelse af det i private hjem. Politiforbundet og Det Kriminalpræventive Råd er imod

Af Mogens Havnsøe Petersen

I regeringens lovkatalog, som altid offentliggøres i forbindelse med Folketingets åbning, er Justitsministeriet blandt de absolutte topscorere. Hele 31 lovforslag bidrager ministeriet med. Et af disse lyder sådan:

Ændring af lov om våben og eksplosivstoffer (Delvis lovliggørelse af peberspray)

Formålet med lovforslaget er at indføre en tilladelsesordning, således at personer, der har et særligt behov, kan få politiets tilladelse til at bære peberspray. Derudover foreslås det, at det skal være lovligt at besidde og bære peberspray i eget hjem. Med forslaget lægges endvidere op til at skærpe straffen for ulovlig besiddelse af peberspray for personer, der er tidligere straffet med en frihedsstraf for f.eks. vold eller trusler.

Der er altså ikke tvivl om, at peberspray er et våben og kun et våben. Det er ikke en redskab til at give en gryderet et ekstra pift eller skjule en ubehagelig lugt efter toiletbesøg. Det er et våben.

I Danmark og andre fornuftige lande har man det princip, at det er politiet der er i besiddelse af voldsmonopolet. Som privatperson må du gerne forsvare dig, men det skal ske på en såkaldte adækvat måde. Hvis nogen slår dig, så må du gerne slå igen. Men du må f.eks. ikke tage et boldtræ og slå hovedet ned i maven på en tyv, hvis vedkommende i øvrigt ikke er voldelig.

Princippet om politiets voldsmonopol bryder man nu i Danmark, hvis man gennemfører lovforslaget som tillader peberspray til private. Det er i øvrigt kun ganske få år efter, at politiet har fået peberspray som standardbevæbning.

Baggrunden for, at bl.a. Danmark har så klare regler mod bevæbning af private er, at der er meget dårlige erfaringer med at iværksætte et våbenkapløb med forbryderne. Hvis private er bevæbnede, så vil forbryderne blot finde stærkere våben og så er spiralen ellers i gang. I konsekvens af dette har man indenfor de seneste år skærpet straffen for besiddelse af skydevåben. Som det eneste sted i Straffeloven udover manddrab, har man nu en minimumsstraf, så hvis du er i besiddelse af et skydevåben uden tilladelse, så får du automatisk mindst 1 års fængsel.

Politiet er imod

Politiforbundet advarer mod bevæbningen befolkningen med peberspray. Formanden for forbundet Claus Oxfeldt udtaler allerede i januar til Ritzau:

- Hvis man ikke rammer med peberspray, risikerer man at stå over for en angrebsmand, der bliver voldsomt aggressiv og måske vil gøre mere, end hvis han ikke var blevet angrebet med peberspray. Det er bestemt ikke ufarligt, siger han.

Det Kriminalpræventive Råd er meget tydelig i sit høringssvar af 4. oktober 2018. Her står:

Af politiets National Strategisk Analyse fra 2017 fremgår, at antallet af anmeldte hjemmerøverier er faldet signifikant fra 360 i 2013 til 185 i 2016. 

DKR forstår godt bevæggrundene for at foreslå en legalisering af peberspray, når man ser peberspray som et redskab til at forsvare sig selv. 

Grænserne for lovligt nødværge kan imidlertid være vanskelig at vurdere i en konkret situation, hvor man er bange. Hvis betingelserne viser sig ikke at være opfyldt, risikerer almindelige mennesker at gøre sig til voldsmænd ved at bruge deres peberspray. 


Det kan også give en falsk tryghed. Når peberspray legaliseres i hjemmet, får alle nem adgang til det. Det betyder, at det også bliver mere tilgængeligt for røvere og folk i konfrontation med offentlige myndigheder. 


Der er derudover en risiko for, at de mest utrygge, som ofte er mere skrøbelige end andre, vil kunne fravristes deres peberspray og blive angrebet med den af en gerningsmand i en konkret konfrontation. Der er derfor gode grunde til at tro, at lovforslaget vil kunne eskalere vold. 


DKR mener således, at man bør afholde sig fra en generel legalisering af peberspray. 


Alligevel vil Regeringen fremsætte lovforslag.

Det er helt omkostningsfrit at motivforske i den forbindelse, derfor tør jeg godt søsætte den teori, at forslaget skal ses som en venlighed overfor Dansk Folkeparti, hvis tidligere formand og nu formand for Folketinget Pia Kjærsgaard i 2003 fik en bøde på 3.000 kr. for ulovligt at være i besiddelse af en peberspray.

Bliver regeringens bevæbningsforslag vedtaget, er det en slags moralsk frifindelse af Pia Kjærsgaard med tilbagevirkende kraft. Besidderen af den fornemste status for alle andre end de kongelige vil dermed kunne trone ubesudlet fra formandssædet, og hvem ved, måske med speciel tilladelse til at have en peberspray i håndtasken.

For den øvrige del af befolkningen vil det give falsk tryghed og måske endda øget utryghed.