Nr. 5 - 2019

 

Hvad er fascisme?

Fascisme bliver i vore dage brugt i flæng om diverse totalitære ideologier. I sin grundform har den hjemme i Italien, men den har rødder i nogle af de store idemæssige strømninger flere år tilbage i tiden

Af Mogens Havnsøe Petersen

Fascismens symbol er et sambundet risknippe med en økse i midten - en såkaldt fasces. Det blev oprindeligt båret af de personer, som beskyttede de øverste romerske embedsmænd, dog var det kun i provinserne, at der også var en økse. I det egentlige romerrige, kunne de øverste embedsmænd straffe ved at slå undersåtterne med risknippet, i provinserne havde guvenøren også ret til at idømme dødsstraf.

Fascismen styrede Italien i årene 1922 til 1943 under Benito Mussolini. Det var en ideologi som først og fremmest var fokuseret på en stærk stat, som så skulle styres af en stærk leder. Den var på sæt og vis et opgør med både socialisme og kapitalisme, som blev anset som trusler af en stadigt voksende middelklasse.

I Spanien havde fascismen sin egen afart - Falangen, hvor Francisco Franco  styrede diktatorisk fra sejren i den spanske borgerkrig i 1939 til sin død som 82-årig i 1975. Også her havde staten en central rolle, og man taler om den såkaldt korporative stat, dvs. en stat hvor modsætningen mellem arbejdere og arbejdsgivere er ophævet og underlagt staten.

I Tyskland fik man nazismen (nationalsocialismen) og Adolf Hitler, som stod i spidsen for landet fra 1933 til 1945. Nazismen er også en slags fascisme, men tilført en racelære som fik så fatale følger for millioner af jøder.

NIetzsche

De tre herrer Mussolini, Franco og Hitler har i en eller grad deres tankegods fra den tyske filosof Friedrich Nietzsche (1844-1900), som formulerede tanken om det såkaldte “overmenneske”, det vil sige et menneske som fri af diverse konventioner og moralbegreber er andre mennesker overlegent. Han sammenligner direkte forholdet mellem et menneske og et overmenneske som forholdet mellem abe og menneske.

På den måde peger noget af den filosofiske strid også tilbage til det, som foregik i Rusland i anden halvdel af 1800-tallet, hvor der var med naturvidenskabernes opkomst dannede sig en kreds, som fornægtede religioner som helhed, de såkaldte nihilister (nihil er latinsk og betyder intet). Kommunisterne der gennemførte revolutionen i Rusland i 1917 var som udgangspunkt også meget religionsfjendtlige.

Stram Kurs skriver på deres hjemmeside, at forudsætningen for medlemskab er, at personen tager afstand fra racisme, nazisme, fascisme, islam, kommunisme og alle andre voldelige ideologier. Partiet skriver også at forandringen af Danmark skal ske på demokratisk vis.

Partiet bekender sig til det, som man kalder etnonationalistisk utilitarisme. Hvis man deler det op i sine bestanddele, så betyder etno folkeslag, nationalistisk giver sig selv og utilitarisme er nyttemoral, så det altså noget med, at folkeslaget danskere skal sørge for sin lykke, og det skal ske ved først og fremmest at få smidt flest mulige muslimer ud af landet.

Metoderne til det skal altså ikke være voldelige, men kan næppe undgås at blive det, hvis det skal ske i de mængder, som partilederen fabler om.