Nr. 1 - 2018


87,18 %

6.535.271 svenskere stemte ved valget til Rigsdagen i Sverige den 9. september 2018. Det var 87,18 % af de stemmeberettigede vælgere. Stor interesse. Mudret resultat

Af Mogens Havnsøe Petersen

De skandinaviske lande har generelt høj valgdeltagelse, og Sverige er ingen undtagelse. Med en stemmeprocent på 87,18 er det kun en ud af 10 svenskere, der vælger ikke at bruge deres demokratiske ret til at bestemme, hvem der skal styre Sverige.

Resultatet blev som meget bekendt meget mudret. Sverige har som Danmark negativ parlamentarisme, så hvis der ikke er et flertal mod regeringen, så kan den sidde. Ved forrige valg i 2014 betød det, at Stefan Löfven (S) kunne sætte sig i statsministerstolen efter at være blevet partileder i 2012 og valgt ind i Rigsdagen samme år, som han blev statsminister.

Den borgerlige fløj nægtede at dengang at tælle Sverigesdemokraternes (SD) mandater med, og da den rød-grønne-fløj så var blevet størst af de to fløje udenom SD, var det dem der fik regeringsmagten. Det blev udfordret allerede kort efter valget, hvor SD stemte for det borgerlige finansforslag, men da Löfven truede med at udskrive nyvalg til afholdelse i marts 2015, så faldt tingene på plads med en aftale mellem parterne den 27. december 2014 – man kan sige få sekunder i 12.

Efter valget den 9. september i år er situationen i Sverige nogenlunde den samme. Ingen af fløjene udenom SD har flertal, den S-ledede fløj er knebent større, Moderaternes leder Ulf Kristersson kræver Löfvens afgang, men har Centerpartiet med på sin fløj, og de afsværger meget stærkt ethvert samarbejde med SD, så en genopførelse af forvirringen fra 2014 venter forude.

Valget i Sverige dækker over pænt store spændinger i landet. Et af de steder i landet, hvor Sverigesdemokraterne har lavest tilslutning er Stockholm Kommune, hvor partiet fik 9,8 % af stemmerne. I Sveriges næststørste by Gøteborg, ligger SD også under landsresultatet på 17,5 % nemlig 13,5 %. I Skåne Len ud over Malmø Kommune er SD større end Socialdemokraterne, hvilket har fået nogen til at påpege, at jo nærmere man kommer Danmark, jo større tilslutning til SD. I selve Malmø får S dog 29,1 % og SD 16,8 % af stemmerne.

Miljøpartiet tæt på spærregrænsen

Et noget overset resultat af det svenske valg er, at Miljøpartiet mistede omkring en tredjedel af stemmerne i forhold til valget i 2014. De gik fra 6,9 % ned til 4,4 % og nærmede sig dermed den svenske spærregrænse på 4 %. Hvordan det passer med den større grønne interesse, som vel nærmest kan betragtes som en megatrend i den vestlige verden, får indtil videre stå hen i det uvisse.

At Sverige har en spærregrænse på 4 % afspejler sig ikke i antallet af opstillede partier. Feministisk Initiativ var ikke så langt fra at komme over spærregrænsen i 2014, hvor partiet fik 3,1 % af stemmerne. Ved dette valg blev partiet nærmest udslettet med lidt under 0,5 % af stemmerne.

De er dog langt fra det eneste lille parti, for der er hele 27 andre partier med varierende grader af underholdende navne. Der er bl.a. CSIS – Common sense in Sweden – som fik 21 stemmer på landsplan. Sveriges Kommunistiske Parti kan noterer sig for en fremgang. Ved valget i 2014 fik partiet 558 stemmer, og der var kommet 144 flere tilhængere af kommunismen i 2017, hvor de fik 702 stemmer. Det helt store tilbageslag kom for ”Gula partiet”. Det gule parti fik 35 stemmer i 2014. I 2018 kun en enkelt. Dermed er de halvt så store som ”Folkhemmet Sverige” som fik 2 stemmer. Partiet var ikke opstillet ved valget i 2014.

Vort hjemlige Dansk Folkeparti har taget del i valgkampen i Sverige og på trods af tidligere udsagn om, at det er utilstedeligt at blande sig i andre landes valg, så har man ofret penge på annoncer i en række aviser.

Ved DF’s landsmøde 15.-16. september var Sverigesdemokraternes leder Jimmie Åkesson æresgæst og holdt en flammende tale til efterfølgende stående ovationer. Han deltog også i festen om aftenen. Han gentog næppe sin ungdoms glade sang, hvor han sammen med sine fæller glædede sig over Oluf Palmes død: ”Lisbeth såg pistolen blänke, sjalalalalala – Strax därefter blev hon änke – sjalalalalala – Skottet bran, blodet rann, Oluf Palme han forsvan – sjalalalalala.

Klippet kan findes på YouTube, og han indrømmer at have været med: https://www.youtube.com/watch?v=Fzc7B66w8Tw