Nr. 4 - 2019

 
 

Leder

Sandheden

Pravda er russisk og betyder sandheden. Pravda er også navnet på en russisk avis, som udkom første gang lovligt den 5. maj 1912, og den var frem til 1991 organet for Sovjetunionens kommunistiske centralkomite. Den udkommer stadig, men om den nu skal betragtes som Putins forlængede arm i mediehavet, skal nærværende lederskribent ikke kunne sige.

Derimod virker det som, at flere både på højre- og venstrefløj i Danmark godt kunne tænke sig en medievirkelighed, hvor de oplysninger som Danmarks befolkning skal have, godt kunne skæve lidt til Pravda-modellen. At fascisten Rasmus Paludans pubertære stormtropper nu får adgang til stemmesedlen ved det kommende valg til Folketinget, har en del været fremme at give pressen skylden for. Kunne man ikke bare lade være med at omtale ham, så ville han ikke vinde tilhængere.

Ud over at være naiv, så er den holdning også udemokratisk.

Den er naiv, fordi Internettet er kommet for at blive, og det har jo vist sig, at Paludan og hans kumpaner har mange følgere og tilhængere blandt helt unge og endda børn. Der er gang i gaden på YouTube og andre lignende medier, og det tænder ubefæstede sjæle - og burde få en del forældre til at forstå, at de nok skal være lidt tættere på deres afkom. Det er ikke en udsendelse på DR, som sætter tingene i gang, og en optræden i Deadline øger næppe tilgangen til kernetropperne i Stram Kurs.

Den er  udemokratisk, fordi ytringsfriheden er den anden side af mønten i et demokrati. Et demokrati er en organisationsform med lige og frie valg, og demokratiet kan ikke eksistere, hvis der ikke også er fri adgang til oplysning og fri debat.

Spørgsmålet er, hvad en ytring så er. Ifølge den danske ordbog, så er en ytring: “skriftlig eller mundtlig tilkendegivelse hvor der gives udtryk for en mening, en opfattelse el.lign.”. En ytring er altså først og fremmest noget med ord, men det er jo også tegninger, det kan være musik, og det kan så også være så meget andet.

Men er det en ytring, at en moralforstyrret person ønsker at kaste med eller afbrænde en hellig bog? Tja, det er det vel, men det er så helt klart også en provokation for provokationens skyld, og spørgsmålet er om vi har provokationsfrihed i Danmark. Hvis en person anmelder et event, hvor vedkommende anmelder et arrangement, hvor vedkommende vil skide på gaden i protest med forbrugersamfundet, skal det så også hegnes ind af store politistyrker, for selvfølgelig skal man da have lov til at skide på gaden.

Man kan håbe men nok ikke forvente, at den igangværende valgkamp koncentrerer sig om de emner, som er tættest på vælgernes dagligdag. Det er ikke uden grund, sundhedspolitik i en nyligt offentliggjort undersøgelse for Altinget scorer højest, det sker foran både social- og udlændingepolitik, som ligger på en delt 2. og 3. plads. På 4. pladsen ligger kriminalitets- og retspolitik og på 5. pladsen miljø- og klimapolitik.

Så kan man ellers lade Dansk Folkeparti, Nye Borgerlige og Stram Kurs slås om, hvem der kan komme med de flest vilde forslag. Meningsmålingerne tyder på, at interessen for dette blandt vælgerne er stærkt reduceret i forhold til folketingsvalget i 2015.

God valgkamp! 

Mogens Havnsøe Petersen