Nr. 3 - 2022

 

Leder

Angst

Kurven der indleder denne leder, illustrerer angst. Det er forbrugertillidsindikatoren fra 2000 til nu. Indikatoren er et udtryk for, hvilke forventninger forbrugerne har til fremtiden, og man må da håbe, at virkeligheden ikke kommer til at matche pessimismen. Dykket omkring 2008 var selvfølgelig finanskrisen, hvor spekulativ og dybt uansvarlig adfærd i først og fremmest USA fik verdensøkonomien til at slingre. Men det nuværende dyk er jo langt dybere - nærmest lodret ned, og de færreste tror vel på, at optimismen vil brede sig lige med det første.

Alt peger i retning af økonomisk storm - måske endda orkan. Krig, energiprisernes himmelflugt og inflationen er en hamper cocktail, som kan få enhver nationaløkonom til at ligge søvnløs.

Men op i nakken med nationaløkonomen. Han eller hun har sikkert fået sig et nogenlunde velbetalt job, og nationaløkonomer har det med også at have nogenlunde orden i egen økonomi.

Ta’r vi derimod en ganske almindelig familie i en mindre by, far, mor og 2-3 børn. Begge i job og forhåbentlig forholdsvis sikre job, men med solid pendlingsafstand til disse job med konkret kørselsbehov, en bil der både skal have benzin og service, og så ellers gasfyr i huset og en finansiering på flexlån. Den familie får hevet en meget og måske ødelæggende del ud af budgettet, og de kan ikke flytte, for huset ligger i et yderområde, så de er stavnsbundne og uden fantastisk mange muligheder for at påvirke deres situation.

Krisen kommer til at ramme meget forskelligt, og i nogle befolkningsgrupper slet ikke.

Valget er - mens dette skrives - ikke udskrevet endnu, men når det kommer, vil de politiske opgaver der skal løses stadig være mange og omfattende, og det er som om vi er inde i en stime af kriser, hvor den ene krise afløser den næste. Covid, krig og inflation er blot nogle, men den snigende krise er jo også, at den demografiske udvikling for alvor slår igennem i de kommende år.

Desværre har der bredt sig en gift i partiernes måde at se vælgerne på. Ser vi bort fra de borgerliges usmagelige kampagne for at udøve karaktermord på statsministeren, så er segmenteringen også giftig. Segmenteringen kommer af diverse reklamebureauers trang til at dele “markedet” op i overskuelige enheder, og i den udstrækning de kan sælge den vælgeropfattelse til partierne, så får vi ikke en valgkamp men en segmentkamp.

Inger Støjberg har mest ekstremt slået tonen an. Det er de københavnske saloner - hvor hun selv bor og lever - som ikke forstår den virkelige virkelighed i visse jyske mindre byer. Det samme gælder også en række andre partier, hvor man først og fremmest trives med fjendebilleder, det være sig etniske, uddannelsesmæssige, aldersmæssige og formuemæssige forhold, eller om man er offentligt eller privat ansat.

Danmark er trods vi snart rammer de 6 mio. indbyggere et lille land med en overskuelig geografi, og vi har tidligere været stolte af, hvor tillidsbaseret vores sammenhænge har været. Det er en styrke. Det giver fleksibilitet. Det giver tryghed og høj levestandard.

Forudsætningen for det er solidaritet, at vi betaler en høj skat, men også har nogenlunde lige adgang til bl.a. uddannelse og sundhed, kunst og kultur.

Må himlen se i nåde til os, hvis en solidarisk vej skal afløses af borgerlig rovdyradfærd.

Mogens Havnsøe PetersenMord et instrument i Putins politik

Defenestration er kommet på mode igen, når Putin skiller sig af med sine kritikere og modstandere. Defenestration betyder, at nogen eller noget falder eller kastes ud fra et vindue

Af Søren Thomassen

 Tidlig tilbagetrækning

Førtidspension, seniorpension, efterløn og “Arne-pension” er mulighederne, hvis man vil på pension før den almindelige pensionsalder. Her gennemgås mulighederne

Af Mogens Eliasen, seniorkonsulent, Faglige Seniorer

 

Lødig historieskrivning

Anmeldelse af ”Ulvetider og skiftespor – LO på vejen mod Fagbevægelsens Hovedorganisation” af Poul Smidt.

Af Peter T. Christensen, LO-konsulent 1995-2015, ansat i arbejderbevægelsen 1979-2015

 

Frankrig efter valget

Valget i Frankrig var præget af lav valgdeltagelse - 46 pct. Macron mistede sit flertal i Nationalforsamlingen og er dermed tvunget til samarbejde

Af Niels Enevoldsen

Stadig skævere udvikling

Arbejderbevægelsens Erhvervsråd udgiver hvert år en publikation “Fordeling og levevilkår”. I 2022 er det ikke ligefrem opmuntrende, trods visse lyspunkter. Ny Politik gennemgår her nogle af de vigtige strømpile i Danmark

Af Mogens Havnsøe Petersen

 

Imperialisme gennem historien

Gennem tiden har geografien haft ekstremt væsentlig indflydelse på, hvordan politikken - og krigene - har formet sig.

Af Irene Odgaard