Privatlivspolitik

Ny Politiks målsætning med privatlivspolitikken er at du har tillid til at vi behandler personoplysninger, vi modtager på en sikker måde. 

Vi modtager personoplysninger om personer, organisationer og virksomheder der vil holdes orienteret om udgivelsen af webmagasinet NY POLITIK www.ny-politik.dk.
 
1. Dataansvarlig
Den dataansvarlige for behandling af personoplysninger, er:
Ny Politik
C/o Søren Thomassen,
Stakkesund 1, 3. tv.
2100 København Ø 
orientering@ny-politik.dk

2. Kategorier af personoplysninger
Vi behandler følgende personoplysninger: Navn, virksomhedsnavn og organisationsnavn, navne på personer, mail. 

3. Vi bruger personoplysninger til følgende formål:
Udsendelse om oplysning af udgivelse af Ny Politik pr. mail til de registrerede personer.

4. Videregivelse af personoplysninger:
Vi videregiver ikke dine personoplysninger til andre.

5. Opbevaring af dine personoplysninger:
Vi opbevarer kun dine personoplysninger, så længe det er nødvendigt for at opfylde de formål, der er beskrevet i punkt 3 ovenfor og/eller som påkrævet i henhold til gældende ret.

6. Dine rettigheder:
Når vi behandler dine oplysninger, har du følgende rettigheder:
• du har ret til at anmode om indsigt, berigtigelse eller sletning af dine personoplysninger.
• du har også ret til at modsætte dig behandlingen af dine personoplysninger og få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.
• hvis behandlingen af dine personoplysninger er baseret på dit samtykke, har du til enhver tid ret til at tilbagekalde dit samtykke. Din tilbagekaldelse vil ikke have betydning for lovligheden af behandlingen foretaget inden din tilbagekaldelse af dit samtykke.
• du har ret til at modtage de personoplysninger, som du selv har afgivet i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format (dataportabilitet).
• du kan indgive en klage til en databeskyttelsestilsynsmyndighed for eksempel Datatilsynet. 

Denne Privatlivspolitik er gældende fra 17. september 2018.