Nr. 2 - 2019

De “overflødige”

I det følgende bringer Ny Politik nogle bidrag fra “menige” regionrådsmedlemmer, som vi har bedt skrive lidt om, hvad de har bidraget med. Det er det demokratiske led, som regeringen og Dansk Folkeparti mener er overflødigt

Jesper Clausson:

 • 1 år i regionsrådet (valgt i 2017) Region Hovedstaden, gruppesekretær for den socialdemokratiske regionsrådsgruppe
 • Medlem af Sundhedsudvalget, Udvalget for Forebyggelse og Sammenhæng, samt Danske Regioners Sundhedsinnovationsudvalg.
 • Bor i Rødovre

Mit politiske virke som regionsrådspolitiker startede langt før jeg vidste det fjerneste om hvad eller hvordan sundhedspolitikken blev koordineret, udformet og udviklet. Men én ting vidste jeg dog, der manglede praktiserende læger i mit nabolag og det gik ud over de svageste i vores samfund.

Fra min tid i DSU og senere hen, i agitering i det lokale partiarbejde, blev det klart for mig, at nogen måtte tage ansvar for den ulighed vi desværre har - på mange områder - i vores sundsvæsen. Gennem gruppen Stop Lægemangel på Vestegnen var jeg med til at bringe borgere, kommune, region og almen praksis i spil for at løse lægedækningsproblematikken. Efter et år i rådet, har jeg været med til, at der nu er åbnet et nyt lægehus i Ishøj, hvor problemet var størst. Et godt eksempel på hvad vi i fællesskab kan opnå, når vi kæmper for en sag.

Problemet med lægemangel er langt fra løst og løsningen er langt ude i fremtiden, men som regionsrådsmedlem har jeg medindflydelse på den diskussion vi løbende har om lægedækning og her mener jeg klart, for at sikre mest mulig lighed i sundhed, at vores arbejde giver mening. Vi sikre at det ikke er hver kommune, der skal tage kampen alene, og vi sikre det store overblik det kræver, at alle kan få en læge hvor de bor.

Hvis jeg får mulighed for at fortsætte som regionsrådspolitiker, og det er med Løkkes sundhedsudspil blevet et emne til det kommende folketingsvalg, så tror jeg fortsat at kampen med de borgerlige står på, om vi skal have mere fælles eller mere privat. Jeg har i mit første år i rådet gang på gang observeret, hvordan de blå partier prøver at snige privatisering ind ad bagdøren, uanset om det handler om udvidelse på fødselsområdet eller mangel på speciallæger. Den kamp tager den socialdemokratiske regionsrådsgruppe op hver gang, i udvalgene og regionsrådssalen og det vil vi fortsætte med, til gavn for den fri og lige adgang til sundhed - for alle.
Kim Rockhill

 1. Kom i Regionsrådet for Hovedstaden ved sidste valg, altså for godt et år siden
 2. Har 33 års erfaring fra byrådsarbejde i Skibby og Frederikssund kommuner
 3. Formand for Miljø og Klima Udvalget
 4. Medlem af Forretningsudvalget
 5. I den politiske følgegruppe for Nyt Hospital Nordsjælland (Hillerød)
 6. Bor i Skibby

Hvad bliver der af de regionale opgaver vedr. Trafik, Miljø, Klima og FN´s 17 Verdensmål, hvis Regionerne bliver nedlagt?
Kun meget vage svar fra Statsministeren er blevet leveret på de spørgsmål – noget skal løses i kommunerne, noget skal løses af statslige styrelser. Ikke et ord om indhold og kvalitet. Bliver det med samme dedikation som i dag, hvor folkevalgte politikere med stor entusiasme, arbejder på gode løsninger på tværs af kommunegrænser?

Nu skal jeg jo ikke gøre mig klog på alle dele af regionernes virke, men efter et år i stolen som formand for Miljø og Klima Udvalget (MKU) i RegionH, har jeg været med til at sætte mål og diskutere politik, som i den grad går på tværs af kommunegrænser og som samtidig er vitalt vigtige for vores liv på denne klode.

Sustainable Development Goals – oversat til dansk: Bæredygtige Udviklingsmål, i daglig tale FN´s 17 verdensmål, har vi i RegionH sat på dagsordenen. Alle udvalg skal med hver deres faglige tilgang arbejde med at sætte mål for deres område. Hvad er status lige nu? Hvor vil vi gerne være om 5 eller 10 år? Den samlede proces er forankret i MKU. Politikerne i regionerne kender udfordringerne og er valgt til at stå på mål for løsningerne.

Som en integreret del af arbejdet med verdensmålene har vi stort fokus på rent drikkevand. Vand kender ingen grænser – hverken over eller under jordoverfladen. Sammen med kommuner, forsyningsselskaber og private vandværker * arbejdes der henimod at sikre at 80 % af hovedstadens grundvand er egnet til drikkevand i 2025, en opgave man måske synes burde være overkommelig, men netop hovedstaden, har rigtig mange forurenede industrigrunde, som truer grundvandet. I min optik er grundvandet i Danmark noget som vi er fælles om - vi har alle et ansvar for - og et ejerskab til rent ”vand i hanerne”. Hvis ansvaret for rent drikkevand ikke længere skal ligge hos os folkevalgte i regionerne, kan jeg frygte at vores fælles vand bliver genstand for spekulation med profit for øje. Vi har fælles vand af høj kvalitet til en relativ billig pris. Fuck ikke med vores grundvand!

*) Private vandværker: Ejes af forbrugerne i fællesskab som et anpartsselskab. Meget almindeligt i større grundejerforeninger og mindre bysamfund.

---------
Morten Flæng

 1. 5 år i regionspolitik Region Midtjylland
 2. 22 år i kommunalpolitik Holstebro Kommune/Vinderup Kommune.
 3. Udvalg for Regional Udvikling i Region Midtjylland
 4. Udvalg for Regional Udvikling og EU Danske Regioner.
 5. Midlertidig udvalg Bæredygtig Udvikling
 6. Bestyrelsen Midtjyske Jernbaner
 7. Bestyrelsen Holstebro Gymnasium
 8. Bestyrelsen Balletskolen Holstebro
 9. Bor i Vinderup

Jeg mener, at jeg som regionspolitiker gør en forskel. Regionsrådet i Midtjylland har gennemført og taget beslutninger som har styrket sundhedsvæsnet i Midt og Vestjylland.

Der er en bevidst prioritering af akutlægebiler - 10 i Region Midtjylland. Det er markant flere end andre steder i landet. En bevidst strategi for at give tryghed for alle, også uden for de store byer. I et regneark ville det ikke kunne betale sig.

Samtidig bliver vi af borgerne mindet om responstider, den ulmende utilfredshed kan hurtig blive dagsordensat. Responstider fylder meget her hos os, langt mindre end i f.eks København.

Vi arbejder målrettet på, at alle borgere skal have deres egen læge, tæt på hvor de bor. Som politiker i området ved jeg hvad det betyder med egen læge, og indtil videre er det generelt lykkedes med god lægedækning. Den usikkerhed det giver, at mangle egen læge kan man kun føle hvis man bor i områderne.

Som regionale politikere har vi prioriteret indsatsen for ældre medicinske patienter.

Som regionspolitiker lægger jeg vægt på en region i balance. Det vil jeg fordi det er det rigtige med sundhedstilbud tæt på borgerne. Det bliver jeg holdt op på, og lykkedes det ikke bliver jeg fyret. Man kan ikke fyre embedsmænd i København.

Er gået i front med at bevare regionale arbejdspladser bredt i regionen. Bl.a. er det lykkedes at bevare kørselskontoret i Holstebro, selv om der fra administrativ side var lagt op at det hele skulle samles i Aarhus.

Ligeledes på miljøområdet, hvor det også lykkedes, at bevare nogle arbejdspladser i Holstebro, selvom der også her var lagt op til hele skulle samles i Viborg.

Tilpasningen af den kollektive trafik i hård kamp med kommunerne har også været i regionspolitikerne lod. Sparet ca 50 mio kr, hvilket ikke har mødt den store forståelse især i de større byer. Lokalt kendskab betyder der fortsat kører busser også i yderområderne.

Arbejdet målrettet på at skabe forskningsmiljøer på alle hospitaler i regionen, så det ikke bare foregår i Aarhus. Dermed sikres attraktive fagmiljøer for læger og øvrige sundhedspersonale. Det er også lykkedes at etablere et forskningscenter, NIDO ved det nye hospital i Gødstrup. Som lokalpolitikere har vi arbejdet målrettet på at få alle kommuner i optageområdet til at bakke op, lokalkendskab til kommunerne gjorde en forskel.
Et samlet regionsråd har besluttet, at der skal ryddes op ved Høfte 42. Vi har lagt rigtig meget energi i at presse regering og folketing til at tage ansvar for generationsforudredningen. Min påstand er, at hvis der ikke er lokale politikere som holder gryden i kog bliver det hurtig udskudt. Det er også regionale politikere som kan tage æren for de forsøg der lige nu finder sted på Høfte 42 så det måske bliver mulig at rydde op på stedet. Lokale aktivister spiller også her en vigtig rolle, med deres Indspark til os som politikere. Noget som vanskeligt ville kunne lade sig gøre helt over til København.

Økonomien er presset i sundhedsvæsenet. I de fem år jeg indtil videre har været medlem af regionsrådet har vi måtte prioritere benhårdt, sparet ca. 1.2 mia kr, - samtidig med vi hele tiden hører hvor mange penge Folketinget giver.

I de besparelsesrunder står vi vagt om lokale sygehuse - de lokale regionspolitikere i den vestlige del af regionen fik overbevist det øvrige regionsråd om, at neurologien skulle fortsætte i Vest selvom der var lagt op til det skulle flyttes.

Politikerne i den vestlige del af regionen står vagt om, at rehabiliteringen godt kan fungere i Lemvig, selvom Hammel er hovedsæde. Indtil videre er det lykkedes. Det var det ikke hvis regneark havde skullet bestemme det.

Som lokal valgte politikere har vi øje for, at få funktioner ud i sundhedshuse og akutklinikker. Det behøver man ikke nedlægge regionerne for. Regeringens forslag er slet ikke nyt.

Som regionspolitikere har vi taget ansvar for en tilpasning på gymnasieområdet i Aarhus. Det var nødvendig p.g.a. faldende elevtal, uenighed mellem gymnasierne, og en undervisningsminister der ikke ville tage ansvar. Som lokale politikere prioriterer vi, at gymnasierne og andre undervisningssteder er jævn fordelt i hele regionen frem for undervisningsministerens/ministeriets politik om at lade de stærkeste vinde. Netop afstandskriteriet betyder meget for vores mange unge der uddanner sig. Aarhus bliver ikke det eneste sted der kommer reguleringer.

Det er lykkedes at udvide Midtjyske Jernbaner så der ud over Thyborøn, Lemvig og Vemb fra 2020 også kører strækningen Holstebro - Skjern. Det kunne kun lade sig gøre, fordi regionsrådet og lokalpolitikere tog kampen mod Trafikministeriet som bestemt ikke var venlig stemt.


-------Leila Linden

 1. Medlem af Regionsrådet i Region Hovedstaden
 2. Forretningsudvalget
 3. Sundhedsudvalget
 4. Politisk følgegruppe, Det nye Rigshospital
 5. Politisk følgegruppe, BørneRiget
 6. De Videnskabsetiske komiteer, Komité C
 7. Har igennem haft mange tillidsposter og arbejdssteder inden for sundshedssektoren - bl.a. som direktør for sygeplejerskerne
 8. Deler sin bopæl mellem Bornholm og København

 
Jo flere detaljer jeg hører om Løkke og Co’s Sundhedreform, jo mere skrækslagen bliver jeg på Bornholms vegne. Ja, på hele landets vegne såmænd.

Decentralisering kalder de det - du milde!
Det er centralisering af værste skuffe.
Nu skal embedsmænd til at styre og lede hospitaler og sundhedsområdet uden indblanding og kontrol fra politikere, som folk har kunnet vælge selv...

Der kommer en overordnet hospitalsbestyrelse i Statens regi, placeret i Aarhus - langt væk fra os på Bornholm og vores dagligdag, men som er ansvarlige for vores hospitalsbehandling.

Regionernes administrationer skal bestå uden politisk kontrol, der skal administreres af folk uden ansvar, det hele skal bare administreres efter reglerne.
Der vil ikke mere være nogen politikere til at udfordre de ofte stive regler.
Der vil ikke være nogen at kræve direkte til ansvar for noget, der måske fungerer dårligt.

Vi politikere skal i dag hele tiden sikre, at det ikke bare regnearkene og produktionsstatestikker, der bestemmer.
På et regneark er det let at smide et væld af patienter ud af hospitalerne, men i virkeligheden har folk altså nu og da brug for at være på hospitalerne.
Og som praksislægerne både skriver og siger, så kan de altså ikke tage funktionerne over.

Nå, så til eksempler på noget af alt det, vi på Bornholm og Bornholms Hospital har fået ud af at være i Region Hovedstaden og selv have fået indflydelse på bevillinger og tilførsler..

Her er lidt af det:

Start med helikopterlandingspladsen, som RegH bevilligede et millionbeløb og lagde til TrygFondens bevilling, så det kunne realiseres.

Bornholms Hospital har fået store millionbeløb til energirenoveringer, varmegenindvinding, facaderenovering, ny akutmodtagelse (50 mio), akutbil, hospicepladser, Udviklingshospital Bornholm med alt, hvad dertil hører, MR-scanner (18 mio + drift), i 2019 får vi ny CT-scanner.

Vi har fri adgang til de store specialehospitaler i Hovedstaden.
Uden restriktioner eller betaling.

Vi har en særlig ordning på transport til disse hospitaler, alle andre steder i DK skal “billigste offentlige transportmiddel” bruges (men vi har mulighed for fly).

RegionH har forpligtiget speciallæger til at komme til Bornholms Hospital, i stedet for at vi altid skal rejse over.

Der blev bevilliget 900.000 kr årligt til en privatpraktiserende speciallæge i psykiatri til øen, så vi ikke skal rejse over efter psykiatrisk hjælp udenfor psyk afdelings regi. Der er nu ved at blive skrevet kontrakt med en sådan psykiater.

Jordemødre og andre medarbejdere får gratis deres kvalifikationer holdt ved lige på de store hospitaler i Hovedstaden, som jo eksempelvis har mange flere fødsler, end vi har på øen - og kompetencerne skal altså holdes ved lige.

Vi fik Praksisklinikken på hospitalet, da vi ikke alle kunne få en praksislæge at gå til på øen.

Og frem for alt er der både fuld opbakning til og forståelse for vores særlige problemer som en ø ude i Østersøen.
Og millionerne har fulgt opbakningen!
Fordi vi har kunnet forklare det direkte, os der ved noget om virkeligheden på Bornholm.

Da jeg for nylig gik videre med tre henvendelser om, at patienter skulle ringe flere dage i træk for at komme igennem på telefonen om Frit sygehusvalg i RegH, så fik jeg det taget op i Sundhedsudvalget i RegH, og der er nu taget hånd om det problem, og ventetiden er kraftigt på vej på plads.

Den slags konkrete problemer er der mange af, som vi to bornholmske regionsrådsmedlemmer - i et fint samarbejde uanset at vi er fra to forskellige partier (V og A) - har taget op, holdt fast i og fået løst.

-----

Flemming Knudsen

 1. Medlem af Forretningsudvalget Region Midtjylland1. januar 2010 - 31. december 2017
 2. (kamp mod social dumping)
 3. Medlem af ad-hoc udvalget om sundhedsinnovation i Danske Regioner 1. april 2010 – 31. marts 2014.
 4. Medlem af Udvalget for Sundhedsinnovation og Erhvervssamarbejde i Danske Regioner 1. april 2014 – 22. marts 2018
 5. Næstformand i Udvalget vedr. Regional Udvikling 1. januar 2018 –
 6. Medlem af Udvalget for Regional Udvikling i Danske Regioner 22. marts 2018 -
 7. Formand for det midlertidige udvalg vedr. kultur i Region Midtjylland 2014-2016
 8. Medlem af det midlertidige udvalg vedr. bæredygtig udvikling i Region Midtjylland 2016-31. december 2017
 9. Medlem af Det danske Filminstituts kontaktudvalg 1. maj 2010 – 1. maj 2014 + 22. marts 2018 -
 10. Bestyrelsesmedlem Aarhus Letbane siden 1. januar 2018
 11. Bestyrelsesmedlem Moesgård Museum siden 1. januar 2010
 12. Bestyrelsesmedlem Viby Gymnasium og HF siden 1. januar 2010
 13. Medlem af ad-hoc udvalget om sundhedsinnovation i Danske Regioner 1. april 2010 – 31. marts 2014.
 14. Medlem af Udvalget for Sundhedsinnovation og Erhvervssamarbejde i Danske Regioner 1. april 2014 – 22. marts 2018
 15. Næstformand i Udvalget vedr. Regional Udvikling 1. januar 2018 –
 16. Medlem af Udvalget for Regional Udvikling i Danske Regioner 22. marts 2018 -
 17. Formand for det midlertidige udvalg vedr. kultur i Region Midtjylland 2014-2016
 18. Medlem af det midlertidige udvalg vedr. bæredygtig udvikling i Region Midtjylland 2016-31. december 2017
 19. Medlem af Det danske Filminstituts kontaktudvalg 1. maj 2010 – 1. maj 2014 + 22. marts 2018 -
 20. Bestyrelsesmedlem LAG Samsø siden 1. januar 2010
 21. Repræsentantskabsmedlem TV" Østjylland siden 1. januar 2010

 Jeg har bl.a. været med særlig engageret i kultur  - herunder "Kultur på recept", udbud af ungdomsuddannelser, bæredygtig udvikling, FN's 17 verdensmål, klima og miljø – f.eks. jordforurening, grundvandsbeskyttelse og råstoffer og kamp mod social dumping,Til forsiden


Andre artikler i dette nr. af Ny Politik:

Sporene skræmmer

Er Fanden demokrat?