Nr. 2 - 2022

 

Leder

Navlen flytter sig

Engang for mange år siden, var Europa verdens navle, det ændrer dog ikke ved, at mange stadig har den opfattelse, at sådan er det stadig. Det ses tydeligt i den valgkamp, som vi indtil videre har set om forsvarsforbeholdet.

Nogle vil stemme NEJ, for vi har jo NATO, og nogle totalt gakkede mener så, at på sigt skal vi også ud af NATO. EU og NATO bliver betragtet som to konkurrerende supermarkeder, hvor man kan vælge at gå ind af den ene eller den anden dør.

Og det er så langt fra virkeligheden, som det overhovedet kan være.

NATO er et barn af eftervirkningerne af den 2. verdenskrig og den påfølgende kolde krig, men der er godt nok sket en del siden da. Tyngden i Verden har forrykket sig til Asien. Kina og Indien er blevet gigantiske spillere (som russerne er gode venner med), men Sydamerika og Afrika er også på spring, og Mellemøsten skal man altid regne med. 80% af USA’s militære engagement ligger uden for Europa.

Europa er ikke og bliver aldrig igen verdens navle, navlen rykker i vores globaliserede Verden rundt, hvis den da overhovedet eksisterer.

Så har Europa lyst til fortsat at eksistere, så skal EU-samarbejdet styrkes og udvikles - også på forsvarsområdet.

Det betyder ikke, at EU skal have en fælles hær, ligesom NATO ikke har en fælles hær. Man samarbejder fra sag til sag, men har selvfølgelig koordinerende funktioner og kommandostrukturer.

For øjeblikket stables ligene og smadres bygninger, familieboliger og infrastruktur i Ukraine, og der er drevet ligeså mange på flugt, som der er indbyggere i Danmark.

Der kan kun være et fornuftigt svar - stem JA den 1. juni.

Mogens Havnsøe Petersen

_________________________________________________

Artikler i dette nr.

Danmark og Arktis

Udviklingen i Arktis involverer mange spørgsmål, som kræver lige så mange svar. Denne artikel er med til at give overblikket og nogle af svarene

Af Poul Nielson, Fhv. MF (S), energiminister, udviklingsminister og EU Kommissær


Højere inflation end længe – og hvad så?

Vi har i de sidste mange år haft overraskende lav inflation. Derfor betyder de stigende priser nu, at vi skal vænne os til en ”ny” virkelighed, som dog har været hverdag tidligere

Af Frederik I. Pedersen, cheføkonom, 3F


Det franske præsidentvalg … og efter

Præsidentvalget i Frankrig er overstået, men det har absolut ikke samlet landet. Der er store modsætninger

Af Niels Enevoldsen, elektromekaniker, bosiddende i Frankrig siden 1984. Tidligere forbundsformand for DSU og ansat i LO og ILO

 

Portugal fik ny regering

Forhandlingerne om ny regering i Portugal tog sin tid, men endte med en socialdemokratisk statsminister

Af Britta Thomsen, tidligere MEP for Socialdemokratiet og cand. mag. i historie og portugisisk

 

Brug for et 1973-øjeblik for Europa’s energipolitik

Vi kan søge inspiration i historien, når EU’s energipolitik skal fastlægges, og vi kan få langsigtet nytte af den nuværende situation

Af Niels Fuglsang, MEP for Socialdemokratiet

 

Nordisk forsvarsforbund – en utopi

Spørgsmålet om et Nordisk Forsvarsforbund, dvs. et forsvars- og sikkerhedspolitisk samarbejde mellem Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige bliver altid taget op i forbindelse med forsvars- og sikkerhedspolitiske kriser der berører et eller flere af de nordiske lande. Sådan var det i 1864, i 1930’erne, i 1940’erne og i forbindelse med Ruslands invasion af Ukraine.

Af Søren Thomassen

 

Folkeafstemningers traume

Det kan godt være, at du kan sætte et spørgsmål til folkeafstemning, men folket svarer altid på noget andet. Måske er løsningen et kompetencekatalog

Af Jørgen Elikofer, tidligere sekretariatschef i Dansk Metal

 

"Banditter, gule fagforeninger, fællesskab" - 3F har fået ny formand

3F har valgt ny formand, den tidligere forbundssekretær Henning Josephsen Overgaard. Han vil bl.a. prioritere det nære organisationsarbejde og slagsmålet med de gule fagforeninger højt

Af Irene Odgaard, medredaktør af Ny Politik og tidligere ansat i 3F

 

Claus Deleuran og Arbejderbevægelsen

Steen Johansen har på Forlaget Politisk Revy fået udgivet en bog, hvor den alt for tidligt døde tegner og historiefortæller Claus Deleuran bliver koblet til Arbejderbevægelsen i bredeste forstand

Af Mogens Havnsøe Petersen


Artikler bragt i tidligere numre af Ny Politik

 

Ny Politik

Ny Politik er et netmedie der vil fremme politikudvikling på Arbejderbevægelsens idegrundlag.

Ny Politiks artikler og illustrationer er fra personer som engagerer sig i den politiske debat. Konceptet bygger på at bidragsyderne ikke modtager betaling, ligesom Ny Politiks beskedne redaktion heller ikke modtager vederlag.

Redaktion:
Mogens Havnsøe Petersen (ansvh.), Irene Odgaard og Søren Wulff Thomassen
Kontakt og indlæg: mail@ny-politik.dk
Udgiver: As Ore ApS cvr. nr. 33 04 78 43
Adresse: Stakkesund 1, 3. tv. 2100 København Ø
Web: www.ny-politik.dk

Alle indlæg og artikler er navngivne og udtryk for skribentens egen holdning og mening. Med mindre andet er angivet kan artikler og indlæg i Ny Politik frit anvendes og citeres når blot skribenten og Ny Politik bliver angivet som kilde. Der kan være speciel copyright på anvendte illustrationer. 

Artikler der ønskes bragt i Ny Politik kan sendes til mail@ny-politik.dk

Ny Politik udkommer 4 gange ordinært i 2022 i månederne februar, maj, september og november.

Gode ideer modtages med taknemmelighed, geniale med begærlighed og artikler med begejstring. Deadline for artikler mm til nummeret der udkommer medio september 2022, er fredag den 16. september 2022 og skal sendes til mail@ny-politik.dk

Vil du orienteres når Ny Politik udkommer, kan du sende dit navn og mailadresse til: orientering@ny-politik.dk

Du kan se Ny Politiks privatlivspolitik via dette link: privatlivspolitik.

Cookies

I Ny Politik anvendes der kun cookies til registrering af statistik på brug af siden og i forbindelse med deling af denne på f.eks. sociale medier. Der anvendes ikke cookies til kommercielle formål hvorfor enkeltbrugere ikke bliver registreret f.eks. ved brug af Google Analytics. Ved at bruge Ny Politik accepteres anvendelse af de ovennævnte cookies.