Det portugisiske EU-formandskab

Der er sket en del siden Portugal i 2000 havde formandskabet i EU. Bl.a. var 8 ud af 15 regeringer i EU socialdemokratisk ledet

Af Britta Thomsen, cand. mag i historie og portugisisk. Medlem af EU-parlamentet 2004-2014 (S)


Den 1. januar overtog Portugal formandskabet for EU for 4. gang siden landet sammen med Spanien 1. januar 1986 blev medlem af EU.

De portugisiske formandskaber har fra starten været meget ambitiøse og sat præg på den retning, som EU skulle bevæge sig i. Under det portugisiske formandskab i 2000 var der 8 socialdemokratisk dominerede regeringer i et EU med 15 medlemmer. Statslederne vedtog et dokument på et topmøde, hvor de slog fast, at deres mål var at gøre EU til ”den mest konkurrencedygtige og dynamiske videnbaserede økonomi i verden, en økonomi, der kan skabe en holdbar økonomisk vækst med flere og bedre jobs og større social samhørighed.”  Netop ideen om social samhørig har været et vartegn for de portugisiske formandskaber. Dokumentet blev døbt Lissabon-strategien.

Under det næste portugisiske formandskab i efteråret 2007 vedtog Europas nu 28 regeringsledere en ny og moderne traktat, som både indeholdt nye områder for EU samarbejdet bl.a. fælles energipolitik, mere magt til Europa-Parlamentet dvs. flere områder, hvor parlamentet skulle være medlovgiver og Charteret om de grundlæggende borgernes rettigheder blev gjort juridisk bindende. Traktaten hedder Lissabon-traktaten.

EU og udenrigspolitikken


Ud over at sætte stærke fingeraftryk på EU-samarbejdet under sine formandskaber så er det portugisiske formandskab også kendetegnet ved sin udenrigspolitik.

Portugal er Europas ældste kolonimagt, og først i 1975 efter Nellike-revolutionen blev kolonierne i Afrika og Østtimor uafhængige, men relationen mellem Portugal og de tidligere kolonier er fortsat stærk såvel som med Brasilien. De tidligere kolonier og Portugal er forenet i sammenslutningen PALOP, som betyder foreningen af portugisisk-talende lande. Under den økonomiske krise fra 2011-2014, hvor Portugal var sat under streng administration af den såkaldte Trojka bestående af EU og den Internationale Valutafond, så kom den tidligere koloni Angola faktisk Portugal til hjælp.

At Portugiserne altid havde Afrika i tankerne viste de ved 2. portugisiske formandskab i 2000, hvor der blev afholdt det første topmøde mellem EU og den Afrikanske Union og underskrevet en samarbejdsaftale.  Den blev fornyet og udvidet ved det næste portugisiske formandskab i 2007 og efterfølgende har flere lande taget initiativ til at afholde topmøder med den afrikanske union.

Formandskabet i 2007 blev åbnet i Lissabon med et topmøde mellem EU og Brasilien med tilstedeværelse af den legendariske brasilianske præsident, metalarbejderen Lula da Silva.  Her blev der fremlagt et forslag til en samarbejdsaftale mellem EU og Brasilien, den såkaldte Mercosur-aftale, som stadig ikke er færdig forhandlet.

Ambitionerne for nuværende formandskab


Under det nuværende formandskab har Portugal ligesom tidligere en meget ambitiøs dagsorden både for den udenrigspolitiske såvel som det sociale. Allerede under det svenske formandskab i november 2017 vedtog de europæiske statsministre i Göteborg den Sociale Søjle, som er en ramme for, hvordan EU skal udvikle sig i en mere social retning med rettigheder til borgerne lige fra efteruddannelse og mindsteløn til sundhedspleje og pensioner for ældre. Nu vil portugiserne have den sociale søjle omsat til konkret lovgivning og har derfor indkaldt til et stort anlagt topmøde i Porto 7.- 8. maj.

Den portugisiske statsminister António Costa har ved flere lejligheder sagt, at den bedste vaccine imod populisme og EU-skepsis er en retfærdig social dimension, som sikrer inklusion og ikke efterlader nogle borgere på bagperronen. Derfor vil de samle arbejdsmarkedets parter og civilsamfundsorganisationerne til topmødet den 7. maj efterfulgt af et møde med regeringscheferne 8. maj samme sted. På topmødet skal der vedtages en erklæring, som genopliver ideen om det sociale Europa som vision frem til 2030. Topmødet vil blive transmitteret så hele Europa kan være med.

Den sociale dimension er og har altid været vigtig for de socialdemokratiske regeringer i Portugal, men dele af programmet i forbindelse med den Sociale Søjle har fået de nordiske lande til at sige fra, nemlig på de områder, som normalt varetages af arbejdsmarkedets parter, hvilket ikke mindst er aftaler om løn.  Så en europæiske lov om mindsteløn vil der blive kamp om, selv om den bliver skruet sammen på en måde, så visse lande bliver friholdt. For holder den ved domstolen, siger dansk fagbevægelse.

EU’s globale rolle


Den portugisiske regering har også ambitioner om EU's globale rolle, og ud over at afholde et topmøde med den Afrikanske Union, som bl.a. både skal indeholde aftaler om flygtninge og samarbejde med det nye afrikanske indre marked, så bliver relationen med Indien en vigtig ny dimension. En politik, som også skal være med til at bryde Kinas dominerende rolle i Asien.

Der skulle have været afholdt et topmøde med Indien i EU, men på grund af pandemien blev det udsat. Antonio Costa´s ide er, at den indiske statsminister Modi skal med til topmødet i Porto, hvor han 8 maj skal mødes med de andre europæiske ledere. Samarbejdet med Indien spiller en stor rolle for Portugal, fordi de to lande allerede samarbejder på en lang række områder også med hensyn til immigration. I dag arbejder der 180.000 indere i det portugisiske landbrug. Samtidig har den indiske statsminister Modi og António Costa et godt personligt forhold, hvilket nok hænger sammen med at Costa selv har indiske rødder. Den indiske provins Goa var portugisisk koloni indtil 1962, hvor Indien annekterede kolonien. Mange af inderne var rejst til Afrika, hvor de arbejdede som handelsfolk ikke mindst i kolonien Mozambique, hvor Costa´s far blev født i en indisk familie.

Future of Europe


Sideløbende med det portugisiske formandskab er de tre EU institutioner lige nu ved at sætte en proces i gang, som kaldes ”Future of Europe.”  Det er et nyt initiativ som handler om at sparke gang i et helt ny debat om, hvor vi skal hen med Europa, og ideen er at involvere civilsamfundet i processen, der skal afsluttes under det franske formandskab i juni 2022. Portugiserne vil gerne indlede processen under sit formandskab et start op møde i Lissabon på Europadagen 9. maj, for som statsministeren siger, så er folk jo i landet. Ved at indlede processen får Portugal også indflydelse på, hvordan temaerne skal prioriteres. Costa har allerede sagt, at man måske ikke skal være så fokuseret på traktatændringer men mere satse på, at få en dialog i gang med borgerne.

Corona i Portugal


Men alle topmøderne, som portugiserne har store forventninger til,  kan nemt ende med at blive online-møder, fordi udviklingen i Corona-smitten har taget en uventet drejning i Portugal. Landet håndterede corona-situationen rosværdigt i foråret, og i løbet af efteråret gik det også nogenlunde med at få smitten under kontrol. De portugisiske undersøgelser fra efteråret viste, at 70% af smitten blev transmitteret gennem familiesamvær, og derfor havde regeringen konsekvent lukket landet ned fra kl.13 hver lørdag og søndag i mange weekender i efteråret, hvor de traditionelle familiefrokoster finder sted.

Men på grund af de nedadgående smittetal lempede regeringen restriktionerne op imod jul, så folk kunne købe julegaver i butikker og storcentre og besøge familie i hele landet. Der blev ikke holdt afstand til familiernes julefrokoster og efter jul gik det stærkt i vejret. Det vakte bekymring og i første omgang nægtede António Costa at lukke skolerne, fordi han mente, at det ville få for store sociale konsekvenser for de dårligst stillede. Det baserede han på erfaringerne fra foråret, og regeringen havde på den baggrund bestilt 300.000 computere til levering til børnefamilierne.

Da smittetallet fortsatte med at stige og til sidst var oppe på over 16.000 smittede om dagen i en nation med 10,5 millioner indbyggere, så gav regeringen og præsidenten efter for eksperternes råd og indførte en benhård nedlukning som også lukkede skolerne. Grænserne til lands og vands og i luften blev tilsvarende næsten lukket ned, da portugiserne fandt ud af, at mere end halvdelen af smittetilfældene skyldtes den britiske variant. Hospitalssystemet var på randen af at kollapse med ambulancer holdende uden for døren uden personale til at modtage patienterne. Costa appellerede om hjælp til sine europæiske venner.

Tyskland imødekom straks og har nu gennem Bundeswehr sendt personale og udstyr og  Østrig har tilbudt at modtage patienter.

Coronaen trækker lange spor


Den portugisiske sundhedssektor har lidt under mangel på både finansiering og planlægning siden årene med den økonomiske krise, hvor Troikaen skar drastisk ned. Og selv om regeringen har prioriteret sundhedssektoren i takt med, at økonomien blev bedre, så er fungerer den interne organisering langt fra tilfredsstillende. Pandemien vil fortsat have store konsekvenser langt ud i fremtiden og operationer og konsultationer hober sig med ufatteligt lange ventelister.

Portugals præsident har advaret borgerne om, at de skal forberede sig på en længerevarende nedlukning, på trods af at landet er nummer 6 i Europas vaccineudrulning.

På trods af corona-situationen, er der stadig opbakning til regeringen og præsidenten Marcelo Rebelo de Sousa, som blev genvalgt med ca. 60% af stemmerne 24. januar i år. Den seneste meningsmåling viser en opbakning til regeringen på 39,9% en fremgang i forhold til valget for 1½ år siden, hvor Socialistpartiet opnåede knap 37% af stemmerne.

Det store spørgsmål er om det portugisiske EU-formandskab vil få virussen under kontrol og indfriet sine store ambitioner eller om det ender som det tyske med online møder. Det vil kun tiden kunne vise.

Til forsiden

Andre artikler i dette nr. af Ny Politik:

Præsident Bidens mulighed for at skabe en bedre verden

Biden´s udfordringer med Latinamerika

Arbejderklassen i USA gennem tiderne


De andres virkelighed
gjorde mig til forfatter

Lad os brænde det hele ned

Forstå hvad der sker i årets overenskomstforhandlinger