Nr. 2 - 2023

 

Leder

Socialdemokratisk sandhed

Man skal have haft sit hoved under jorden, hvis man ikke har opdaget, at der er indgået et nationalt kompromis om Forsvaret. Samme placering af hovedet må være i brug, hvis man ikke har haft øje for, at vi står overfor et forsvarsforlig, som kan blive nok så besværligt. Man er nødt til at starte med at poste penge i en større plan, hvor der skal rettes op på fortidens manglende vedligeholdelse af alt fra kaserner til køretøjer, og dertil skal der ofres store midler på at fastholde personel og få fyldt de huller i beredskabet, som allerede nu gaber faretruende.

Her skal ikke trættes med detaljer om problemerne med Forsvaret, blot skal det understreges, at skimmelsvampen jo ikke er kommet i går, hverken i bygninger eller lastbiler, og det er sket samtidig med, at man fra Folketingets sideløbende har strammet kravene til, hvad Forsvaret skal kunne deltage i.

Med andre ord, der har ikke været overensstemmelse mellem krav og de faktiske muligheder.

Er denne manglende sammenhæng mellem forventninger og muligheder særegent for forsvarsområdet? Næ, desværre ikke. Det er mere reglen end undtagelsen.

På sundhedsområdet vil der altid være særlige vanskeligheder med at skabe samklang mellem forventninger og muligheder. Heldigvis løber den medicinske og behandlingsmæssige forskning meget stærkt, så der kommer hele tiden nye - og dyre - muligheder. Og det er meget menneskeligt at forvente, at når en sygdom eller et handicap er konstateret, så skal der gøres noget ved det.

Men vi skal også have passet vores børn godt og forsvarligt, vi skal have offentlig trafik der fungerer lydefrit, vores uddannelser skal være tip-top osv. osv.

Danskerne er på flere felter et forkælet folk, men det er samtidig et meget realistisk og fornuftigt folk, hvor man kommer langt med argumenter - rigtige argumenter med rigtige fakta, og ikke argumenter der er garneret med spejderløfter og sprogblomster og med finansiering, hvor man udnytter de flestes vanskeligheder med at håndtere meget store beløb.

Socialdemokratiet har haft som adelsmærke i sin mere end 150 årige historie, at tage de skridt som var nødvendige med de midler der var mulighed for. Romantiske forestillinger om, at man kunne få det hele for det halve eller fylde på ønskesedlen uden konsekvenser, har vi overladt til højre- og venstrefløjen.

Den to-årige aftale der er indgået i København kan danne skole. Enhedslisten og Alternativet er forståeligt sure, for nu kan de ikke længere tage de større anlægsprojekter som gidsel, når de synger den falske sang om at bygge - men ikke hvor, om bilfri by, men uden finansiering af mere metro osv.

I Frederikshavn Kommune, som er en meget udfordret kommune, senest med Danish Crowns lukning af slagteriet i Sæby og de 800 arbejdspladser. Men forud er jo gået en række skolelukninger, som har givet sure forældre og flere problemer kan nævnes. Men hele tiden er de søgt løst med dialog, med at man går ud i front og forklare og fremlægge fakta, og resultatet er flere meget, meget flotte valgresultater.

I Holbæk er der nogenlunde samme opskrift. Man tager den nødvendige debat, uanset hvor ubekvem den kan være, for vælgerne er fornuftsvæsener der er modtagelige for argumenter, og de præmierer ærlighed og transparens og meget kan forklares, hvis man tager den nødvendige tid.

Flere kommunale eksempler kunne nævnes. Det korte af det lange er, at Christiansborg og vort parti der kunne lære meget af disse kommunale eksempler. Spin er spin, og selv om tallene og projekterne man jonglerer med på landsplan er noget større end på kommunalt, så er opskriften den samme.

Socialdemokratiet for sandhed.

PS: Goder skal være universelle for at være velfærd. Det andet kaldes forsikring.

Mogens Havnsøe Petersen

Artiklerne i dette nr.


Den glemte forsyningssikkerhed

Det er som om forsyningssikkerheden er gledet helt ud af billedet

Af Poul Nielson, Fhv. MF (S), energiminister, udviklingsminister og EU Kommissær

 

De finanspolitiske kongetal

Der er mange begreber i økonomien. Her redegøres for nogle af dem

Af Frederik Imer Pedersen, cheføkonom 3F

 

EU’s ”sociale søjle”

Hvad betyder EU’s sociale søjle for udviklingen i Europa og i Danmark?

Af Irene Odgaard

 

Artikler bragt i tidligere numre af Ny Politik

 

Ny Politik

Ny Politik er et netmedie der vil søge at fremme politikudvikling på Arbejderbevægelsens idegrundlag.

Ny Politiks artikler og illustrationer er fra personer som engagerer sig i den politiske debat. Konceptet bygger på at bidragsyderne ikke modtager betaling, ligesom Ny Politiks beskedne redaktion heller ikke modtager vederlag.

Redaktion:
Mogens Havnsøe Petersen (ansvh.), Bent Møller Jensen, Irene Odgaard, og Søren Wulff Thomassen
Kontakt og indlæg: mail@ny-politik.dk
Udgiver: Søren Thomassen
Adresse: Stakkesund 1, 3. tv. 2100 København Ø
Web: www.ny-politik.dk

Alle indlæg og artikler er navngivne og udtryk for skribentens egen holdning og mening. Med mindre andet er angivet kan artikler og indlæg i Ny Politik frit anvendes og citeres når blot skribenten og Ny Politik bliver angivet som kilde. Der kan være speciel copyright på anvendte illustrationer. 

Artikler der ønskes bragt i Ny Politik kan sendes til mail@ny-politik.dk

Ny Politik udkommer 4 gange ordinært i 2023 i månederne marts, juni, september og december.

Gode ideer modtages med taknemmelighed, geniale med begærlighed og artikler med begejstring. Deadline for artikler m.m. til nummeret der udkommer september 2023, er fredag den 25. august 2023 og skal sendes til mail@ny-politik.dk

Vil du orienteres når Ny Politik udkommer, kan du sende dit navn og mailadresse til: orientering@ny-politik.dk

Du kan se Ny Politiks privatlivspolitik via dette link: privatlivspolitik.

Cookies

I Ny Politik anvendes kun cookies til registrering af statistik på brug af siden og i forbindelse med deling af denne på f.eks. sociale medier. Der anvendes ikke cookies til kommercielle formål hvorfor enkeltbrugere ikke bliver registreret f.eks. ved brug af Google Analytics. Ved at bruge Ny Politik accepteres anvendelse af de ovennævnte cookies.