Nr. 3 - 2023

Bulderby-manifestet

Ærø Manifestet - Skrevet af Maj My Midtgaard Humaidan

Anmeldt af Mogens Havnsøe Petersen

Journalist Maj My Midtgaard Humaidan har skrevet en bog - Ærø Manifestet - som er en charmerende fortælling om, hvordan hun og hendes mand og deres fire børn har virkeliggjort deres drøm om en meget, meget bæredygtig tilværelse på en af Danmarks småøer. Bogen har fået meget god gratis reklame, fordi integrationsminister Kaare Dybvad Bek har brugt parrets tilværelse som et eksempel på “velfærdssamfundets gratister” i sin bog “Arbejdets land” (se anmeldelse andet sted i Ny Politik).

Jeg synes, at han gør “Ærø Manifestet” for meget ære, når han finder, at netop det er en den farlige tendens, hvor nogle familier melder sig delvist ud af samfundet, men stadig forventer, at øvrige skatteydere finansierer broderparten af de store, dyre og omfattende velfærdsydelser. Det har han selvfølgelig ret i. Uden et stærkt skattegrundlag, vil der ikke være plads til disse ydelser.

Men Maj My advokerer jo ikke for noget aggressivt angreb på den danske velfærdsstat, hun beskriver kun sin og sin mands meget romantiske drøm om en tilværelse som “Bonderøven” blot uden TV, og hun beskriver i slutningen af bogen drømmens retning, for hun skriver ligeud, at hun godt kunne tænke sig at bo i Astrid Lindgrens utopiske Bulderby.

Der er mange smukke tanker i bogen, men også mange meget alternative. For selvfølgelig skal børnene tages ud af skolen og hjemmeundervises, indtil det bliver for anstrengende, så man må vende tilbage til lilleskolen, og så lukke ørene for at skolegang kræver tilstedeværelse, for når det lille My-barn har brug for lidt fridage, så skal barnet da ha’ lov.

Måske kan Maj My og hendes families livsstil være med til at redde nogle af vores mindre øsamfund, men så må de også være så reflektive, at det sker uden krav om subventionering af hverken færgedrift eller lægehelikoptere.

Udebliver den reflektion, vil “Ærø Manifestet” blot være endnu en livsstilsbog, hvor en person eller en familie generaliserer ud fra eget liv, og mener mange flere skal gakke hen og gøre ligeså.


Til forsiden

Andre artikler i dette nr. af Ny Politik:

Fri os for de professionelle

Er Det Etiske Råd overflødigt?

OK 24 går i gang. Hvad er på spil?

Frihed, lighed og broderskab – fra velfærdsstat til velfærdssamfund

Arbejdets værdikamp

Minimalstaten version 2.0

Kokain - bedre kvalitet - lavere pris