Nr. 3 - 2023

Kokain - bedre kvalitet - lavere pris

Markedet for kokain er voksende, og det er meget naturligt. Efterspørgslen er der, kvaliteten er løbende blevet forbedret og prisen lavere end for bare få år siden, og Liberal Alliances formand mener, at det frit skal kunne købes på apoteket

Af Mogens Havnsøe Petersen

Nærværende skribent har aldrig prøvet kokain, og da jeg var helt ung københavner for over 50 år siden, var hashen lige kommet til byen, LSD poppede så småt op, morfinbasen og senere heroinen høstede brugere og senere liv. Hash var vi mange der røg, nogle få prøvede LSD og endnu færre trippede videre, og taberne slog sig på heroin, som blev finansieret ved tyveri for mændenes vedkommende og prostitution for kvindernes.

Hash og marijuana er der stadig stort forbrug af. I København NV hvor jeg bor, er der ikke eneste kiosk som ikke har bredt sortiment af jointpapir og også færdigrullede joints, hvor man blot selv skal hælde “fjolletobakken” i. Der er langt om længe udsigt til, at man legaliserer hash og marijuana, det kan godt være der går et par år, men selv de mest forbenede modstandere af legalisering må på et tidspunkt komme til den slutning, at der ikke er nogen grund til at forære de kriminelle kredse en milliardomsætning.

Der skal nok være enkelte, som stadig ta’r et trip på LSD, men næppe mange flere end de der i sin tid blev behandlet med stoffet på nogle hospitaler.

Heroinen er ikke forsvundet helt, men forbruget er stærkt reduceret. Det er og bliver et taberstof, hvor man skal have et morgenfix for at komme i gang med dagen, et middagsfix for at holde rusen vedlige og så et aftenfix for at kunne falde i søvn.

Til gengæld går kokainen sin sejrsgang, bl.a. fordi forsyningskilderne er så stabile, kvaliteten så god og prisen så lav, at det er forholdsvis let at få nye kunder i butikken. For 20 år siden kostede et gram kokain 1.500-2.000 kr., i dag er prisen ca. 600 kr. Desuden er forbrug af kokain ikke slet så stigmatiserende som heroin. Vi har alle set på film, hvordan man selv i de rige miljøer lystigt sniffer den ene bane efter den anden, når der skal være fest i gaden.

Suset
Men det er på film. Som ved heroin er det suset der er det vigtige, og det opnås bedst ved at fixe det eller ryge det. Til forskel fra heroin, så bliver man høj af kokain, man stener ikke som brugere af opioider gør, til gengæld varer den lystige tilstand forholdsvis kort, og den kræver hurtigt mere og mere. Det er helt fantastiske beløb man kan komme til at bruge på kokain.

Der beslaglægges noget kokain, men i modsætning til hash og marijuanna, så fylder det forsvindende lidt og det lugter ikke. I 2022 blev der beslaglagt 351,86 kg kokain, hvilket svarer til ca. 14.000 portionen (baner). 10 år tidligere i 2012 var den beslaglagte mængde beskedne 42,08 kg. Der bliver selvfølgelig brugt meget mere, hvor meget er vanskeligt at sige, men man kan måle restmængderne i spildevandet, og det gør man på europæisk plan i det europæiske narkoagentur EMCDDA, og siden 2013 er disse mængder tredoblet i København, og vores hovedstad kommer dermed ind på en ikke særlig glorværdig 13. plads mellem 104 målte storbyer.

I begyndelsen af oktober var Liberal Alliances formand Alex Vanopslagh  fremme med følgende sorgløse udtalelse:

 1. Hvis du er en voksen mand, du har styr på dit liv og tre gange om året til en eller anden fest gerne vil tage noget kokain. Det mener jeg burde være lovligt.

 Han mente det skulle kunne købes på apoteket, og det så blot skulle en seddel med som ved anden medicin, hvor der blev redegjort for hvilke bivirkninger der kunne være, og hvor man i givet fald kan ringe hen, hvis man ønsker yderligere vejledning.

Han har nok ikke sat sig særlig dybt ind i stoffets virkning. Når man har indtaget det, får man straks øget puls og højere blodtryk, og derfor kan helt ned til 25 mg. være dødelig og 1,2 gr er det.

Den umiddelbare virkning ved indtagelse af kokain er:

 1. Øget kropstemperatur.
 2. Hjerterytmeforstyrrelser.
 3. Udvidede pupiller og flakkende øjne.
 4. Muskelrystelser og kramper.
 5. Søvntrang undertrykkes.
 6. Appetitten påvirkes – man mærker ingen sult.

Langtidsvirkningerne ved brug af kokain er:

 1. Søvnforstyrrelser og søvnløshed.
 2. Løbende næse, næseblod og eksem omkring næsen.
 3. Depression.
 4. Angst og paranoia.
 5. Vrangforestillinger.
 6. Mistro til andre.
 7. Manglende sexlyst og impotens.
 8. Opfarenhed, kort lunte og for nogen voldelig adfærd.

Men man kan jo, hvis man med Vanopslaghs ord er “en voksen mand”, nøjes med at være ovenpå, kunne nedsvælge mængder af alkohol uden at blive fuld, danse hele natten og så ellers ligge i koma om søndagen og møde på arbejdet om mandagen - hvis man altså ikke lige skal have en bane til for at kunne klare det.


Til forsiden

Andre artikler i dette nr. af Ny Politik:

Fri os for de professionelle

Er Det Etiske Råd overflødigt?

OK 24 går i gang. Hvad er på spil?

Frihed, lighed og broderskab – fra velfærdsstat til velfærdssamfund

Arbejdets værdikamp

Bulderby-manifestet

Minimalstaten version 2.0