Ny socialdemokratisk kurs på Bornholm er nødvendig

Mangeårigt socialdemokratisk styre på Bornholm forsvandt ved KV21. Et nyvalgt byrådsmedlem med bred erfaring giver sit bud på, hvad der skal til for at vende udviklingen

Af Claus Larsen-Jensen, Kommunalbestyrelsesmedlem Bornholm, Tidl. MF og MEP(S)


Resultatet af kommunalvalget på Bornholm er en katastrofe for Socialdemokratiet. Efter 11 år mistede vi borgmesterposten. Socialdemokratiet fik kun godt 15 % af stemmerne, og mistede over 18 %.

For en del af os nye kandidater var det tydeligt, at vi stod til et nederlag, men vi vidste ikke, at det blev så stort, og vi prøvede at undgå det. Jeg sagde ja til at gå ind i et internt opgør om at være spidskandidat, og tabte. Overalt mødte vi den holdning, at bornholmerne ikke ville have S- eller V-spidskandidaterne. Og de ville derfor heller ikke stemme i stort talt på vores partiers andre kandidater. Årsagerne var sagen om spærretid, nye tidssvarende lokaler for de ansatte og et S-V- budget, og personer. Det gav stemmer til de partier, der nu udgør flertallet: Konservative, som med 3 mandater har fået borgmesterposten, Enhedslisten, Dansk Folkeparti og Kristendemokraterne. Ikke kun Socialdemokratiet, men også Venstre blev halveret.

Ingen formandsposter


Socialdemokratiet har ikke fået en eneste udvalgsformandspost, kun almindelige udvalgsposter, og heller ingen andre centrale poster. Flertallet har sat sig på alt. Det er altså det udgangspunkt, vi har som socialdemokratiske medlemmer af kommunalbestyrelsen og som parti. En ny kurs skal lægges for fremtiden. Der skal bygges op igen. Der skal skabes ny tillid blandt bornholmerne, og vi skal skabe forudsætninger for et generationsskifte.

Står Socialdemokratiet generelt dårligt på Bornholm? Svaret er nej, og det er en trøst. Socialdemokratiet vandt skolevalget og blev største parti på Bornholm. Og d. 16.november, da S fik et dårligt valg til kommunalbestyrelsen, fik vi 38,7% til kommunalvalget. Det skal man tænke over! 

Hvor skal vi så hen i valgperioden?

Partimæssigt skal vi skabe en fornyelse i arbejdet, tiltrække flere, skabe nye platforme, og bygge et parti og en bevægelse op, der kan vinde tillid hos bornholmerne. Det kræver nye måder at arbejde på.

Politisk skal vi komme med klare bud på, hvor Bornholm skal hen – Hvad vi skal leve af i fremtiden. Og vi skal se på, om vi kan få mere og bedre velfærd for pengene. Bornholm er presset. Befolkningens alderssammensætning er høj. Vi har mere end 1/3 ældre. Vi har for få børn, og mange unge forlader øen for at studere. Vi begynder at mangle arbejdskraft på grund af alderssammensætningen. På Bornholm er der dobbelt så mange førtidspensionister som i resten af landet, og der har været nogle kedelige børnesager.

Investeringer


Hovedopgaven de kommende år er, at trække investeringer, virksomheder, arbejdskraft og flere til at bo på Bornholm. Vi skal reelt op med 2.000 indbyggere til 42.000, for at skabe bæredygtighed. Vi skal trække flere til øen som arbejdskraft og beboere. Vi skal bygge flere boliger, så dem, der flytter til har noget at bo i. Lidt forenklet kan man sige, at vi skal skaffe indtægter til at have råd til den velfærd vi ønsker på Bornholm.

Jeg er gået ind i udvalget for Erhverv, Beskæftigelse og Boliger, for det er her den opgave ligger.

Vi skal også bruge pengene klogere. Vi har foreslået, at Bornholm skal gennemføre en nærhedsreform, så vi kan frigøre ressourcer til øget omsorg for børn, unge og ældre ved at afskaffe bureaukrati og kontrol.

Og vi skal selvfølgelig have fokus på alle de socialdemokratiske kerneområder, men vi skal også have fokus på, at pengene er der.

Bornholms situation nu er markant bedre end for år tilbage. Bornholm har utroligt meget at byde på udover en fantastisk natur. Iværksætteri trives indenfor mange områder. Her er en nærhed, som gør det muligt at finde løsninger på problemer. Havnen i Rønne er udbygget og blevet til udskibningshavn for havvindmøller. Energiøen er på vej ved Bornholm. Det skal gøre Bornholm energimæssig grøn. Det skal føre til en power-to-X-produktion (grønt brændstof). Vi skal også helst kunne tiltrække andre nye erhverv og skabe nye typer af arbejdspladser.

Under valgkampen pegede Socialdemokratiet på en række områder, der kan udvikle erhvervslivet, øge arbejdskraften og befolkningstallet, og at der kan bygges flere boliger. De mål er aktuelle uanset, hvem der sidder ved magten. For Bornholms fremtids skyld skal vi gøre, hvad vi kan, for at være i front på disse områder.

Vi kan være ærgerlige og sure over valgresultatet, men man skulle nok i stedet have lyttet og taget konsekvensen. Men det er jo let at være bagklog. Det, vi har brug for nu, er at se fremad, forny politikken, spille en offensiv rolle i kommunalbestyrelsen og udvikle partiet på Bornholm.

 

Til forsiden

Andre artikler i dette nr. af Ny Politik:

En ny stabilitetspagt for Europa?

Katastrofalt valg i København

Iscenesættelse af sandheden

Fra revolutionær til socialdemokrat

Ordentlige vilkår for Wolt-bude i EU

Sundhedsstyrelsens anbefalinger til udvikling af en anstændig psykiatri

De almene boligers aktuelle udfordringer!

Minksagen: Bemærkninger inden kommissionens rapport