Sundhedsforskning er vejen frem

Sundhedsforskning er en del af løsningen på sundhedsvæsenets problemer – og den skal derfor styrkes!

Af Lars Gaardhøj, Regionsrådsformand (A) Hovedstaden

For nylig spillede Danske Regioner ud med et nyt forskningsudspil: ”En klar retning for sundhedsforskningen i Danmark”, der skal sætte en ambitiøs retning. Målet er at redde flere liv samt styrke ligheden i sundhed. Det indebærer at den nære og uafhængige sundhedsforskning skal have et løft og at der skal sættes spot på sygdomsområder, som ofte overses.

Vi er rigtig gode til at forske i Danmark, og ofte hører vi også, at vi er verdensførende, og det er også rigtigt, ikke mindst i Region Hovedstaden, hvor vi har mange stærke forskningsmiljøer. Ofte sker forskningen i tæt samarbejde med både fonde og virksomheder, som understøtter den forskningsindsats, der sker for offentlige midler.

Det gode samarbejde og meget dygtige virksomheder betyder også, at vi med helt fremme
i verdenseliten vedrørende udvikling af nye lægemidler og medicinsk udstyr – og det skal vi forsat være. Vi er heldigt stillede med både patienter og pårørende, der gerne stiller op i forskningsforsøg for at gøre os alle klogere og forbedre behandlingen i fremtiden.

Selvom det egentlig går ret godt, så er vi alligevel nødt til at styrke rammerne og sætte nye mål for sundhedsforskningen. Både fordi vi skal forblive duks inden for forskningen, men også hvis vi skal kunne imødegå sundhedsvæsenets udfordringer.

Som socialdemokrat er jeg optaget af lighed, og det betyder også at vi nødt til at gøre noget ved, at der i dag desværre er patientgrupper, som ikke får gavn af den forskning, der
foregår.

Spot på oversete sygdomme

Psykiatrien er forskningsmæssigt en af de oversete sygdomme. Og det selvom mere end
40 procent af befolkningen rammes af psykisk sygdom i løbet af livet. Det er derfor paradoksalt at psykiatriområdet kun fik omkring 3,5 procent af de midler, som Det Frie Forskningsråd uddelte i 2011-2016.

Det er derfor vigtigt at styrke den offentlige forskningsindsats og sikre, at den uafhængige
og patientnære forskning kommer til at udgøre en større del af den samlede forskning i
fremtiden. Især hvor der er ”huller” og hvor industrien ikke har deres fokus og vi mangler
viden. Det må være en offentlig opgave at sikre helheden.

Spot på det nære

Forskningsudspillet sætter også fokus på det nære sundhedsvæsen. I de kommende år vil
andelen af borgere over 80 år stige markant, og flere bliver ramt af multisygdom. Det
betyder, at vi har brug for mere viden inden for forebyggelse og et tæt og godt samarbejde mellem regioner, kommuner og almen praksis. Styrket forskning i det nære sundhedsvæsen kan gøre os klogere på forebyggelse, hvordan vi udskyder sygdom, men jo også hvordan vi minimerer indlæggelser og særligt undgår unødige indlæggelser af ældre.

Forskning i hele landet

Vi har i dag meget forskning som er bundet op på de store universitetshospitaler, men vi vil gerne brede det mere ud. Vi vil gerne have flere borgere til at være med, og det skal derfor være lettere at deltage i forskningsforsøg f.eks. vil vi se på om borgere kan få mulighed for at deltage i forskningsprojekter hjemmefra.

Derudover vil vi også arbejde for i de fem regioner, at alle hospitaler afsætter mindst 2 procent af budgettet til forskning. På den måde kan vi skabe gode forskningsmiljøer i hele landet og dermed også nå ud til flere borgere. Vi ved også at forskning efterspørges af personalet, så på den måde giver det også attraktive arbejdspladser.

Regionernes samlede ønske med udspillet er med andre ord at styrke sundhedsforskningen, gøre den nyttig og gavnlig for flere, samt gøre det nemmere og mere attraktivt for forskerne. Derfor kalder vi udspillet for ”en klar retning for sundhedsforskningen i Danmark”. Vi glæder os til at arbejde for mere forskning i fremtiden, for det skal være en del af svaret på de udfordringer sundhedsvæsenet i Danmark og mange andre steder står over for. Der er meget at vinde, hvis vi tør være investere og være ambitiøse. Regionerne er klar.

Du kan læse hele udspillet og de 14 anbefalinger her:

https://www.regioner.dk/sundhed/sundhedsinnovation-og-forskning


Til forsiden


Andre artikler i dette nr. af Ny Politik:

Fagbevægelsens fremtid

Den danske model

Utro vælgere i et hyperkomplekst samfund

Omkring en fredsaftale

Vi skal gøre det bedre for patienter med dobbelt diagnoser

Melding fra Berlin

Forudsigeligt sammenbrud

Konkurrencestaten - hvad er det?

Fri hash