Europas højrenationalistiske bevægelser har medvind

I de senere år er flere europæiske højrenationalistiske bevægelser blevet egentlige partier med betydelig vælgeropbakning ved såvel nationale valg som ved valget til Europa-Parlamentet i 2019.

Af Søren Thomassen, redaktør

Lega Nord per l'Indipendenza della Padania er en af ​​de mest fremtrædende højrenationalistiske bevægelser i Europa der i løbet af få år har udviklet sig til et egentligt højreorienteret, føderalistisk, populistisk og konservativt parti i Italien med Matteo Salvini som leder. Ved valget i 2018 blev partiet det tredje største i Italien og ved valget til Europa-Parlamentet i 2019 fik det en tredjedel af de italienske stemmer.

Marine le Pen fra Frankrig, Ungarns premierminister, Viktor Orban og Salvini fører an i en genopblussen af ​​Europas yderste højrefløj. Over hele Europa ses deres velsmurte og disciplinerede partimaskiner omhyggeligt udforme politiske appeller der taler til brede vælgerskarer.

Det første politiske jordskælv i Europa skete i forbindelse med Brexit-folkeafstemningen i 2016, og frem til nu har de fleste af Europas nationalistiske bevægelser opnået bemærkelsesværdige størrelser. Ved Europa-Parlamentsvalget i 2019 vandt de samlet et rekordstort antal pladser også selvom de nationalistiske højrepartier i Tyskland, Holland og Danmark havde dårlige valgresultater både ved nationale valg og ved valget til Europa i 2019. Dette blev opvejet af betydelige valggevinster især i Italien, Ungarn og Frankrig, men dog ikke stort nok til at de samlet kunne nytegne kortet over europæisk politisk magt.

Valget til Europa-Parlamentet blev ikke en sejr for demokratiet, men viste at populisme og især den populistiske radikale højrefløj er blevet mainstream og normalt.

På et pressemøde umiddelbart efter afslutningen på Europa-Parlamentsvalget sagde Salvini at valget var et tegn på at Europa har ændret sig og i Ungarn hyldede Viktor Orban sejren som en ny æra i europæisk politik.

De populistiske radikale højrefløjspartier i Europa er ikke opstået ud af intet og de vil sikkert heller ikke forsvinde med det første. Væksten i de højreradikale bevægelser i Europa er sket siden 2016 fra starten på Brexit-kampagnen over Trumps valgsejr ved præsidentvalget i USA og omfatter Orbans kvælehåndtag over Ungarn, Salvinis Italien, Dansk Folkeparti, AfD i Tyskland, Sverigesdemokraterne, Geert Wilders i Holland, Vox i Spanien, Polens lov- og retfærdighedsparti og grænseoverskridende netværk, der søger at blokere eller tilbagerulle kvinders og LGBT personers rettigheder. Deres strategi er at påvirke valg, få magten over domstolene, uddannelses- og sundhedssystemerne, beslutningstagere og den offentlige mening og målet er at tage magten.

Homofobi

Den politiske vision handler om at undertrykke især kvinder og LGBT-personer rettigheder, at fremme "familien", dvs. traditionelle kønsroller, frihed for markeder og kristne institutioner, og ellers at undertrykke alle andre krav om rettigheder eller friheder.

Mange af Europas højreekstreme ledere taler om at forsvare et kristent Europa. Orbans parti har dette som mål for sin europæiske politik, Salvini angriber "kønsideologi", Vox,i Spanien lover at tilbageføre love mod kønsbaseret vold, Polens lov- og retfærdighedsparti har forbudt abort og lægger grænser for kvinders adgang til prævention og i Danmark har Dansk Folkeparti sat sig for at værne om kristne værdier.

Det britiske websted ”OpenDemocracy”, som blev grundlagt i 2001 med det formål at udfordre magt og tilskynde til demokratisk debat over hele verden. gennem rapportering og analyse af sociale og politiske spørgsmål, har gennem flere år undersøgt de europæiske højreorienterede radikale partier, grupperinger og netværk. Siden 2017 har ”OpenDemocracy” kunne konstatere at amerikanske ultrakonservative og Europas højreorienterede partier og bevægelser arbejder sammen om koordinering mellem nogle af disse bevægelser med fokus på at opnå politisk magt.

En af de organisationer der ifølge ”OpenDemocracy” har en stigende betydning blandt europæiske højreekstreme partier, er spanske CitizenGo, stiftet i Madrid i 2013. Gruppen yder de højreekstreme partier støtte i at anvende metoder, der længe har været brugt af amerikanske højreekstreme religiøse grupper. Under abortafstemningen i Irland betalte amerikanske Alt-Right-aktivister annoncer på Face-Book rettet mod irske vælgere. Det skete samtidig med at Mark Zuckerberg fortalte Europa-Parlamentet, at Facebook havde forbudt udenlandske annoncer der søgte at blande sig i indenlandske valg.

Samarbejdet mellem amerikanske ultrakonservative og europæiske højreekstreme grupper drejer sig først og fremmest om at udnytte smuthuller i lovgivningen og bruge ulovlige metoder. ”OpenDemocracy” har peget på valgsvindel fra Viktor Orbans Fidesz-parti i det ungarske valg i 2018 i form af stemmekøb, intimidering af vælgere, manipulation med poststemmer, manglende stemmesedler og fejl i valgsoftwaren. Ved valget opnåede Orban absolut majoritet, der bl.a. gjorde det muligt for ham at stramme sit greb om retsvæsenet, medierne og andre magtorganer i Ungarn.


Til forsiden

Andre artikler i dette nr. af Ny Politik:

Hvad er det der hindrer, at den offentlige sektor opfylder de politiske ambitioner

Den danske model – er den levedygtig?

Den usynlige krig

Kulturpolitik er kamp – Socialdemokratiet brænder for mange målchancer

Pandemi og politik

Regional planløshed

Nødvendigt at øge Folketingets indflydelse på EU-politikken

Massive myter må aflives

Gæld er ikke gratis

Helbredelse – nu også forebyggels - for at bremse parallelsamfund