Nr. 1 - 2022

 

Leder

Hvis tårer kunne skrive

Ruslands uprovokerede angreb på Ukraine skygger for de fleste andre tanker. Hvis tårer kunne skrive, ville spalterne hurtigt være fyldte. For hvorfor skal børn dræbes og kvæstes? Hvorfor skal voksne? Hvorfor skal tusindvis jages ned i kældre eller væk fra deres hjem? Hvorfor skal fredelig sameksistens, konstruktiv skaben og fri handel erstattes af projektiler og missiler, luftalarmer og frygt?

Hvad er gået galt? Hvor er kortslutningen? Hvad kunne være gjort anderledes?

Der er sikkert mange svar - heriblandt nogle fornuftige.

Men svaret ville ikke have været, at NATO-alliancen skulle have stoppet eller helt undladt udbygningen mod øst. Hvor havde de baltiske lande, hvor havde Polen været med hensyn til selvstændighed, hvis de ikke - måske lidt teatralsk formuleret - var kommet under NATO’s beskyttende vinger? Havde de været mere eller mindre underlagt Kremls korrupte regimente. Mere. Svaret er éntydigt mere, for nu ikke at sige helt og aldeles.

Man burde kunne gå ud fra, at det er enhver regerings mål at skabe så gode levevilkår for befolkningen som muligt. Så kan der være endda store uenigheder om, hvordan det lader sig gøre - målet er dog det samme.

Den logik kan ikke engang skimtes i Ruslands nuværende ageren. Målt på alle naturressourcer er Rusland Jordens rigeste land, og blev de udnyttet fornuftigt, kunne den russiske befolkning være blandt de mest velstående i hele Verden. Ikke engang USA ville kunne konkurrere på det punkt.

Men i stedet har man skabt et korrupt og ondsindet styre med en rablende gal mand i spidsen, som helt ustyrligt søger at underkaste sig egen befolkning og omkringliggende lande. Så helt åbenlyst støttet af vulgært rige oligarker, som er blevet rige - ikke på grund af gode ideer eller forretningsmæssig snilde, men ved evnen til at stjæle mest muligt af naturressourcerne eller direkte op af den almindelige befolknings lommer.

Hvad svaret er på det er delvist givet. Boykot. Udelukkelse. Hjælp til bevæbning af de kæmpende. Sanktioner, Isolering.

Det er imidlertid ikke nok, hvis vi i en eller anden fremtid igen skal kunne leve i en nogenlunde tryg verden, hvor fællesskabet bruges til at håndtere konkrete udfordringer som for eksempel klima.

Vi er nødt til at tilrettelægge og udføre en strategi, hvor den brede russiske befolkning bliver enige med os i, at frihed og demokrati er bedre end diktatur og despoti.

 

Mogens Havnsøe Petersen 

__________________________________________________

Artikler i dette nummer:


En ny stabilitetspagt for Europa?

Kan et stabilt Europa fastholdes og udbygges. Hvad er truslerne, hvad er mulighederne

Af Mogens Lykketoft, fhv. finans- og udenrigsminister og formand for FN’s Generalforsamling 2015-2016Katastrofalt valg i København

Kommunalvalget i 2021 var et nederlag for Socialdemokratiet. Særlig stor var tilbagegangen i de større byer

Af Jakob Thiemann, formand for Nørrebro-kredsen

 

Ny socialdemokratisk kurs på Bornholm er nødvendig

Mangeårigt socialdemokratisk styre på Bornholm forsvandt ved KV21. Et nyvalgt byrådsmedlem med bred erfaring giver sit bud på, hvad der skal til for at vende udviklingen

Af Claus Larsen-Jensen, Kommunalbestyrelsesmedlem Bornholm, Tidl. MF og MEP(S)

 


Iscenesættelse af sandheden

Den tysk kommunist, Willy Münzenberg opbyggede i mellemkrigsårene et af de største medie- og underholdningsimperier i verden og var eksponent for at udvikle den form for politisk propaganda der i de senere år har fået en renæssance primært på de sociale medier.

Af Søren Thomassen

 

Fra revolutionær til socialdemokrat

Enhedslistens de facto chefideolog Pelle Dragsted har været på noget af en rejse. Fra ungdommens gadekampe til nu erklæret demokratisk socialist. Han vil ikke indrømme, at han dermed er blevet socialdemokrat - men det er han

Af Mogens Havnsøe Petersen

 

Ordentlige vilkår for Wolt-bude i EU

EU har en rolle, når det gælder om at skabe ordentlige arbejdsforhold i platformsøkonomien

Af Marianne Vind, MP - Socialdemokratiet

 

Sundhedsstyrelsens anbefalinger til udvikling af en anstændig psykiatri

Mange gode takter i Sundhedsstyrelsens oplæg om bedre psykiatri. Udfordringerne udmøntes i 37 anbefalinger

Irene Odgaard


De almene boligers aktuelle udfordringer!

Den almene boligsektor har aktuelt store udfordringer, men der er heldigvis også plads for visioner om at styrke det almene boligbyggeri. Byggepriser og maksimumbeløb hindrer dog mange gode projekter

Af Søren Peter Hvidegaard Jensen, boligrådgiver

 

Minksagen: Bemærkninger inden kommissionens rapport

Der er skrevet meget om “Minksagen”, dvs. aflivningen af alle mink i Danmark. Her følger en grundig gennemgang inden kommissionen barsler med sin rapport

Af Kjeld Schmidt, professor emeritus CBS