Nr. 3 - 2023

 

Leder

Er SMV en dysfunktionel familie?

Når noget er dysfunktionelt, betyder det, at det ikke fungerer eller fungerer dårligt. En dysfunktionel familie behøver ikke at betyde, at familien er ved at rive hovedet af hinanden, eller at den ene eller anden part er splattet ud i druk og depressioner. Dysfunktionaliteten behøver blot at kunne konstateres ud fra, at niveauet af gnidninger er højt, et eller flere af familiemedlemmerne kører egoistisk sololøb, er svækket og delvist uarbejdsdygtige eller forholder sig med larmende tavshed til tumulterne.

SMV-regeringen har mange tendenser i retning af at være dysfunktionel. Vielsespapirerne eller regeringsgrundlaget er i og for sig godt nok, og det overordnede mål om at kunne styre landet gennem udfordrende tider er flot og rigtigt og velformuleret, men kan jo af gode grunde ikke tage højde for alt.

Det kan jo bl.a. ikke tage højde for, at det ene parti i samværet hjemsøges af den ene personskandale efter den anden, har en ualmindelig stærk trang til at komme med solomeldinger nærmest på ugebasis, og har en formand, der er så bange for at delegere ansvar fra sig, at han absolut må optræde her, der og allevegne.

Regeringsgrundlaget kan heller ikke tage højde for, at det andet parti må håndtere den ene lederkrise efter den anden, og først nu et års tid efter den nye regerings tiltrædelse, måske kan fungere som nogenlunde samlet parti, men undervejs har mistet så meget troværdighed, at der med god grund har været spekuleret i, om det pågældende parti kunne og ville blive i regeringen.

Det største parti i trioen havde fire år til at øve sig i at arbejde sammen på regeringsbænkene, men lederfunktionen er forstyrret af, at man for husfredens skyld undlader at gribe ind overfor sololøb, og så er trangen til som største parti at lade egne mærkesager træde i baggrunden lige på kanten af, hvad baglandet kan kapere.

Det store held er, at oppositionen først og fremmest til den borgerlige side er endnu mere dysfunktionel end regeringen, bl.a. med tre nationalistiske partier, som ret beset er koncentreret om at hugge vælgere hos hinanden, og som anlægger en retorik, der støder alle bare lidt samarbejdsvillige væk. På venstrefløjen af oppositionen fungerer samarbejdet på overfladen bedre, men der er også spændinger af betragtelig størrelse, og ret beset er det eneste man kan være nogenlunde enige om, at regeringen burde udskrive valg hurtigst muligt, så denne del af oppositionen ville kunne indkassere den vælgergevinst, som de efter al sandsynlighed ikke vil kunne bruge til noget samlet.

Trods krig i Europa, hvor solidariteten balancerer på en knivsæg, fordi der er gået valgkamp i USA, og Mellemøsten samtidig er en farlig krudttønde, hvor alle leger med tændstikker, og hvor konflikterne også smitter af i Danmark, så må man alligevel kunne forvente, at SMV holder fast i samarbejdets ånd og får iværksat nogle bredt funderede reformer af bl.a. sundhedsvæsen, landbrug og forsvar. .

Ellers vil samarbejdet stå lige så forpjusket tilbage som eksperimentet med SV-regeringen i sin tid gjorde. 

Mogens Havnsøe Petersen


Artiklerne i dette nr.


Fri os for de professionelle

Af Søren Thomassen

I Socialdemokratiet er politikudvikling overtaget af professionelle og de få idealister der er medlemmer af partiet, bliver hurtigt blandt de professionelle.

Er Det Etiske Råd overflødigt?

16 ud af Etisk Råds 17 medlemmer endte med at anbefale, at retten til aktiv dødshjælp ikke skal indføres i Danmark

Af Mogens Havnsøe Petersen

OK 24 går i gang. Hvad er på spil?

Af Preben Føltved, mag.art., tidligere konsulent ved EF Kommissionen, sekretariatschef i Dansk Psykologforening og ansat tillidsmand i SiD. Senest konsulent i 3F, Den offentlige Gruppe, og som sådan medlem af KTOs sekretariatsudvalg og deltager i såvel de fælles overenskomstforhandlinger som 3Fs organisationsforhandlinger.

Frihed, lighed og broderskab – fra velfærdsstat til velfærdssamfund

Af Irene Odgaard

I forbindelse med regeringsforhandlingerne efter valget i 2022 mellem Socialdemokratiet/Mette Frederiksen og Venstre, samt på et senere tidspunkt: Moderaterne (Lars Løkke Rasmussens nye parti efter hans afgang som formand for Venstre), blev der skabt en fortælling til det socialdemokratiske bagland om baggrunden for den nye regering hen over midten.

Arbejdets værdikamp

Anmeldelse af Kaare Dybvad Beks bog, Arbejdets land, Grønningen 1. Udkom den 3. november 2023.

Af Søren Thomassen

Bulderby-manifestet

Ærø Manifestet - Skrevet af Maj My Midtgaard Humaidan

Anmeldt af Mogens Havnsøe Petersen

Minimalstaten version 2.0

Fem unge venstrefolk, to af dem er regeringsmedlemmer, har begået en angiveligt ideologisk bog “Må jeg være fri - fem venstrefolk gør op med systemstaten”. Den minder meget om Anders Fogh Rasmussens “Fra socialstat til minimalstat” fra 1993

Anmeldt af Mogens Havnsøe Petersen

Kokain - bedre kvalitet - lavere pris

Markedet for kokain er voksende, og det er meget naturligt. Efterspørgslen er der, kvaliteten er løbende blevet forbedret og prisen lavere end for bare få år siden, og Liberal Alliances formand mener, at det frit skal kunne købes på apoteket

Af Mogens Havnsøe Petersen